We hebben 199 gasten online

Begrippen Feniks 2e fase Havo Hoofdstuk 6 2e dr

Gepost in Tweede Fase 2e druk Overzicht gs

Absolutisme

Staatsvorm waarin de koning alle macht in handen heeft en alleen aan God verantwoording hoeft af te leggen.

Constitutionele monarchie

Koninkrijk met een grondwet waarin de macht van de koning is vastgelegd.

Droit devin

Frans voor: Goddelijk recht. Dit houdt in dat een koning van God het recht om te regeren heeft gekregen en daarom alleen aan God verantwoording schuldig is.

Economie

De wetenschap die zich bezighoudt met de productie, consumptie en distributie van(schaarse) goederen en diensten.

Handelskapitalisme

Een vroege vorm van kapitalisme, waarbij kooplieden geld verdienen met de(internationale) handel.

Kapitalisme

Economisch systeem met als belangrijkste kenmerken winststreven, privé-bezit en concurrentie.

Mercantilisme

Economisch stelsel dat de bestaansmiddelen in eigen land wil versterken door de export van eindproducten te bevorderen en de import te bemoeilijken.

Oligarchie

Regeringsvorm waarbij een kleine, aan elkaar verwante groep families de macht in handen heeft.

Raadspensionaris

De hoogste ambtenaar in het gewest Holland die grote invloed had op d e besluitvorming in de Staten-Generaal.

Regent

Bestuurder. Bestuurders waren een elite en kwamen meestal uit dezelfde families.

Stapelmarkt

Aangekochte producten waar nog geen koper voor was, worden in pakhuizen opgeslagen totdat zich een koper aandient of de prijzen zich gunstig hebben ontwikkeld.

Verenigde Oost-Indische Compagnie(VOC)

Nederlandse handelsonderneming in de zeventiende en achttiende eeuw met een monopolie op de handel tussen Europa en Azië (Indië)

Wereldeconomie

De economie waarbij goederen uit verschillende delen van de wereld onderling worden verhandeld.

Wetenschappelijke revolutie

Wetenschappelijke ontwikkeling die tot een ander mens- en wereldbeeld leidt. Kenmerken van de wetenschappelijke revolutie in de zeventiende eeuw zijn observatie en experimenteren.