We hebben 83 gasten online

Begrippen Feniks 2e fase Havo Hoofdstuk 4 2e dr

Gepost in Tweede Fase 2e druk Overzicht gs

Ambacht

Beroep waarin een handwerker met gereedschap eindproducten maakt.

Centralisatie

Het streven van koningen om hun hele grondgebied vanuit een hoofdstad te regeren.

Expansie van het christendom

De uitbreiding van het christelijke geloof door missionarissen of door verovering van gebied, bijvoorbeeld door kruistochten.

Geestelijkheid

Paus, bisschoppen en priesters. De geestelijke macht is de macht van de Kerk over de gelovigen. Deze macht gaat over geloofzaken.

Gemeen,  het

Het armere deel van de bevolking in een Middeleeuwse stad, dat bestond uit onder meer ambachtslieden en arbeiders.

Gilde

Samenwerkingsverbond van ambachtslieden met hetzelfde beroep in een stad.

Handel

Het ruilen van producten voor andere producten of voor geld.

Hanze

Samenwerkingsverbond van Noord-Europese steden om elkaar te ondersteunen bij de handel.

Investituurstrijd

De strijd tussen de paus en de Duitse koningen en keizer om het recht om bisschoppen te mogen benoemen.

Kruistochten

Vanuit christelijke gebieden in Europa reisden van de elfde tot de dertiende eeuw legers naar Palestina om daar de bedevaartsplaatsen te veroveren op de moslims.

Oosters Schisma

De afscheiding in 1054 van de christelijke of Grieks-orthodoxe Kerk in het oosten van de Kerk van Rome in het westen.

Particularisme

De strijd van standen, steden en gewesten voor het behoud van hun privileges en tegen d e politiek van uniformering en centralisatie van de koning.

Patriciërs

Rijke burgers in een stad die ook grond bezitten.

Schepenen

Aangewezen of gekozen bestuurders en rechters in een Middeleeuwse stad.

Staatsvorming

Het streven van vorsten naar een aaneengesloten grondgebied met een stevige bestuursstructuur.

Uniformering

Het streven van vorsten om in heel hun land dezelfde wetten te laten gelden. Daarvoor moesten oude privileges vervallen.

Wereldlijk

De macht van keizers, koningen en edelen over het gewone volk. Deze macht gaat over bestuur en rechtspraak.