We hebben 123 gasten online

Begrippen Feniks 2e fase Havo Hoofdstuk 7 2e dr.

Gepost in Tweede Fase 2e druk Overzicht gs

Abolitionisme

Het streven naar het afschaffen van slavenhandel en later van de slavernij.

Ancien Régime

Letterlijk: De Oude Orde. Benaming voor de tijd van vóór de Franse Revolutie toen er nog sprake was van een standenmaatschappij en absolutisme.

Democratische Revolutie

Een verandering in het bestuur van een land die in een grondwet wordt vastgelegd en waarbij het volk meer macht krijgt ten koste van de macht van de vorst.

Grondrechten

Vrijheidsrechten die burgers bescherming bieden tegen een oneerlijke behandeling door de overheid of door andere burgers.

Grondwet

Een wet (constitutie) waarin de grondbeginselen van een staat en de rechten en plichten van de burger en overheid staan.

Plantagekolonie

Een overzees gebiedsdeel met grote landbouwgebieden waar slaven handelsgewassen voor de Europese markt verbouwden.

Rationalisme

Het boven alles stellen van het gebruik van het verstand (de rede, de ratio).

Sociale verhoudingen

De verschillen, de overeenkomsten en de onderlinge wisselwerking tussen verschillende groepen in de samenleving.

Staatsburgerschap

Het behoren bij een staat, met de politieke rechten van een burger.

Trans-Atlantische slavenhandel

De koop van zwarte Afrikaanse slaven en de verkoop daarvan in Amerika.

Verlicht Absolutisme

De regeerwijze waarbij een vorst de absolute macht in handen heeft, maar probeert om van bovenaf en zonder inspraak hervormingen door te voeren. Ook verlicht despotisme genoemd.

Verlichting, verlicht denken

Culturele beweging onder filosofen en intellectuelen met als doel het gebruik van de rede(het verstand) te stimuleren. Verlichte denkers geloofden dat de mens door zijn verstand in staat is om een ideale samenleving te creëren.