We hebben 140 gasten online

Begrippen Feniks 2e fase Havo Hoofdstuk 9 2e dr.

Gepost in Tweede Fase 2e druk Overzicht gs

Antisemitisme

Letterlijk: Jodenhaat. Uitingen van vijandigheid tegen joden.

Bezetting

Inname en overheersing van een gebied dat niet tot het eigen territorium behoort(met militaire middelen).

Communicatiemiddelen

De manier waarop en de middelen waarmee boodschappen of berichten worden doorgegeven.

Communisme

Politieke stroming. Het hoofddoel is om alle kapitaal en productiemiddelen(machines en grondstoffen) in handen van de gemeenschap te krijgen. Daardoor ontstaat er een samenleving waarin iedereen volledig gelijk is.

Crisis

Een economische neergang met lage winstverwachtingen, veel faillissementen en hoge werkloosheid.

Discriminatie

Het ongelijk behandelen of doelbewust achterstellen van personen of groepen.

Fascisme

Een ideologie en politiek systeem met extreem nationalistische opvattingen en onverdraagzaamheid ten opzichte van andersdenkenden.

Genocide

Een doelbewust geplande en uitgevoerde volkerenmoord.

Ideologie

Het geheel van Ideeën en opvattingen van een politiek of maatschappelijk stelsel.

Isolationisme

De politieke neiging van een land of volk om zich af te sluiten van de wereld buiten hen of om zich niet te mengen in aangelegenheden van andere landen.

Massaorganisatie

Een enorm grote vereniging, het individu is er ondergeschikt aan het groepsbelang.

Massavernietigingswapens

Wapens die in korte tijd een groot aantal slachtoffers veroorzaken.

Nationaalsocialisme

Ideologie die lijkt op het fascisme , maar met een extreme vorm van racisme (in het bijzonder antisemitisme).

Pacifisme

Een stroming die geweldloosheid nastreeft en antimilitaristisch is.

Propaganda

Reclame maken voor het gedachtegoed van een ideologie of van een politieke partij, om meer aanhang te krijgen.

Protectionisme

Een economische politiek waarmee door maatregelen geprobeerd wordt de eigen landbouw en industrie te beschermen.

Racisme

Het ongelijk en slecht behandelen van personen of groepen op basis van lichamelijke kenmerken, zoals huiskleur.

Totalitarisme

Een ideologie die de hoogste waarde toekent aan de staat, waaraan het individu helemaal ondergeschikt is.

Verzuiling

Het verschijnsel dat in de samenleving levensbeschouwelijke groepen gescheiden van elkaar leven op grond van hun overtuiging.

Wapenwedloop

Een wedloop tussen twee of meer landen waarbij landen elkaar proberen te overtreffen in aantallen of in soort wapens.

Wereldoorlog

Oorlog tussen veel staten op verschillende continenten tegelijk gevoerd.