We hebben 215 gasten online

Begrippen Feniks 2e fase Havo Hoofdstuk 10 2e dr

Gepost in Tweede Fase 2e druk Overzicht gs

Apartheid

Wetten in Zuid-Afrika (1948-1990) die ervoor zorgden dat de levenssferen van blanke en niet-blanke inwoners ('zwarten' en 'kleurlingen') gescheiden waren.

Atoomoorlog

Oorlog met atoomwapens.

Blokvorming

Soort van bondgenootschap. Tijdens de Koude Oorlog stond het communistisch Oost-Europa  ('het Oostblok') tegenover de kapitalistische westerse wereld.

Brezjnev-doctrine

Beleidslijn van de Sovjet-Unie (1968) om in te grijpen wanneer een lidstaat van het Warschaupact een afwijkende politieke koers zou kiezen.

Containment-politiek

Streven van de Verenigde Staten om het communisme in de wereld in te dammen. Kern van de Truman-doctrine uit 1947.

Dekolonisatie

De omvorming van gekoloniseerde gebieden, tot zelfstandige, soevereine staten.

Europese Unie (EU)

Organisatie van 27 Europese landen die samenwerken op politiek en economisch gebied.

Gastarbeiders

Benaming van werknemers uit andere landen.

Glasnost

Politiek van Gorbatsjov om meer openheid en vrijheid in de Sovjet-Unie toe te staan(1985).

Hegemonie

Overheersing van de ene staat over de andere.

IJzeren Gordijn

Bijnaam voor de vrijwel volledig gesloten grenzen tussen het Westen en het Oostblok tijdens de  Koude Oorlog.

Koude Oorlog

Periode van grote spanning tussen de Verenigde Staten en de Sovjet Unie (1947 tot ongeveer 1987).

Marshallplan

Naam voor de economische hulp(geld, goederen, grondstoffen en levensmiddelen) van de Verenigde Staten aan Europese landen na de Tweede Wereldoorlog.

Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO)

Militair bondgenootschap tussen de Verenigde Staten, Canada, en enkele Europese landen, in 1949 opgericht om het communisme in te dammen.

Oostblok

Naam voor de landen die in de Koude Oorlog onder de invloedssfeer van de Sovjet-Unie vielen en lid waren van het Warschaupact.

Overheersing

Machtiger zijn dan iets of iemand anders en die macht gebruiken om de ander te onderdrukken.

Perestrojka

Politiek van staatkundige en economische hervormingen van Gorbatsjov vanaf 1985.

Pluriforme samenleving

Samenleving van groepen mensen van verschillende afkomst en culturen.

Sociaal-culturele verandering

Verandering in de manier waarop een samenleving is opgebouwd en de wijze waarop mensen in die samenleving met elkaar omgaan.

Truman-doctrine

Beleid van de Amerikaanse president Truman in 1947 om landen te steunen die bedreigd werden door gewapende minderheden of door druk van buitenaf.

Verenigde Naties (VN)

Organisatie van vrijwel alle landen ter wereld, bedoeld om de wereldvrede te handhaven.

Warschaupact

Bondgenootschap tussen 1955 en 1991 van de Sovjet Unie en enkele Oost-Europese landen. Het Warschaupact was de tegenhanger van de NAVO.

Wederopbouw

De periode na de Tweede Wereldoorlog waarin de oorlogsschade werd hersteld.