We hebben 130 gasten online

VWO Begrippen Feniks 2e fase Hoofdstuk 3 2e dr Overzicht gs

Gepost in Tweede Fase 2e druk Overzicht gs

Agrarisch-autarkische samenleving

Samenleving met vooral  landbouw, weinig steden en handel, en weinig specialisatie in nijverheid. De nadruk ligt op landbouw. deze samenleving is zelfvoorzienend.

Agrarisch-urbane samenleving

Samenleving waarin de meeste mensen van de landbouw leven, maar waar ook kleine steden met voornamelijk handel en nijverheid zijn.

Autarkie

Zelfvoorzienend, weinig afhankelijk.

Feodalisme of leenselsel

Bestuurssysteem dat berust op de verhouding tussen de leenheer en zijn leenmannen.

Herendiensten

Werkzaamheden die horigen op het landgoed moesten uitvoeren.

Hofstelsel

Economisch systeem van een door vrijen en horigen bewerkt landgoed.

Horigen/horigheid

Boeren die aan het domein van een heer gebonden zijn.

Islam

Letterlijk onderwerping. De religie die is gesticht door de profeet Mohammed, met Allah als enige god.

Karolingische Renaissance

Periode aan het hof van Karel de Grote waarin er grote belangstelling was voor de klassieke cultuur.

Kerstenen

Tot het christendom bekeren.

Leen

Gebied dat een leenman in bruikleen kreeg van zijn leenheer, in ruil voor ondersteuning bij het bestuur en militaire steun.

Leenheer

Degene die gebied beleent, zoals een koning of keizer.

Leenman

Degene die het leen ontvangt, zoals een ridder of graaf.

Lijfeigene

Boer die gebonden was aan landeigenaar, niet aan het land.

Missionaris

Geestelijke die er op uit trekt om mensen te bekeren tot het christendom.

Reconquista

De strijd van christenen om Spanje te ontworstelen aan de islamitische (Moorse) overheersing (1000-1492).

Vazal

Iemand die de eed van trouw aan een vorst heeft afgelegd in ruil voor zijn levensonderhoud.

Volksverhuizingen

Het rondtrekken van grote groepen mensen na de val van het Romeinse Rijk.

Vrijen

Boeren die geen horigen waren. ze hadden eigen grond of pachtten grond. een vrije had rechten maar ook plichten, zoals de heervaart, een soort dienstplicht.