We hebben 171 gasten online

VWO Begrippen Feniks 2e fase Hoofdstuk 5 2e dr Overzicht gs

Gepost in Tweede Fase 2e druk Overzicht gs

Acte van Verlatinghe

Plakkat uit 1581 waarin een aantal gewesten Filips II niet meer erkende als hun heerser.

Conquistadores

Spaanse ontdekkingsreizigers die een groot deel van Midden- en Zuid-Amerika onder Spaans bestuur brachten.

Contrareformatie

Reactie van de Rooms-katholieke Kerk op d e Hervorming, die intern leidde tot het verbeteren van misstanden en extern tot het bestrijden van hervormers.

Erfgoed

Cultuurgoed uit eerdere tijden.

Factorij

Nederzetting van waaruit handel werd gedreven met het moederland, soms versterkt met een fort en een garnizoen.

Gewestelijke Staten

Vertegenwoordigers van adel, steden en geestelijkheid uit één gewest. de Gewestelijke Staten bespraken de bede (verzoek om betalingen) van de landsheer en eisten in ruil daarvoor privileges.

Hugenoten

Franse aanhangers van de leer van Calvijn.

Humanisme

Geestelijke beweging van 1400-1600 die zich richtte op de studie van de Klassieke Oudheid. Humanisten waren zelfstandige denkers, die op een rationele manier de samenleving probeerden te verbeteren.

Inquisitie

Kerkelijke rechtbank die niet-katholieken(ketters) opspoorde en veroordeelde.

Katholicisme

De grootste stroming in het christendom. Voor christenen die zich verenigen onder de bisschop van Rome, d e paus, wordt de term rooms-katholicisme gebruikt.

Kerkhervorming of Reformatie

Protestbeweging tegen misstanden en manier van geloven in de rooms-katholieke kerk.

Pacificatie van Gent

Verbond uit 1576 tussen de opstandige gebieden en steden om de Spaanse troepen te verdrijven en godsdienstvrede te realiseren.

Protestantisme

Verzamelnaam van verschillende christelijke geloofsrichtingen die ontstonden door de reformatie.

Renaissance

Cultuurstroming in Noordwest-Europa in de zestiende eeuw die de mens als individu centraal stelde en de kunst uit de Klassieke Oudheid als voorbeeld nam.

Staten-Generaal

Vertegenwoordigers (adel, geestelijken en steden) uit de Nederlandse gewesten die gezamenlijk de beden van de landsheer   bespraken.

Unie van Utrecht

Verdrag uit 1579 waarin de noordelijke gewesten afspraken vastlegden over staatkundige zaken en zich gezamenlijk uitspraken tegen de Spaanse bezetter.

Vrede van Münster

Verdrag uit 1648 waarmee Spanje de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden erkende als een zelfstandige staat. Hiermee kwam een einde aan de Opstand.

Wereldbeeld

Voorstelling van de werkelijkheid en van de wereld.