We hebben 123 gasten online

VWO Begrippen Feniks 2e fase Hoofdstuk 9 2e dr Overzicht gs

Gepost in Tweede Fase 2e druk Overzicht gs

Anschluss

Letterlijk:aansluiting. De annexatie van Oostenrijk door Duitsland in 1938.

Antisemitisme

Letterlijk: Jodenhaat. Vijandigheid jegens joden dat al sinds het begin van de christelijke jaartelling bestaat.

Appeasment

Term van de buitenlandse politiek van de Britse premier Chamberlain ten opzichte van Duitsland in de periode 1937-1939, gericht op het vermijden van conflicten.

Bezetting

Innemen en overheersen van een gebied.

Bolsjewieken

Communisten onder leiding van Lenin. De term betekent letterlijk: meerderheid.

Communicatiemiddelen

De wijze waarop en waarmee berichten worden doorgegeven.

Communisme

Politiek stroming met als voornaamste streven gelijkwaardigheid en gemeenschappelijk bezit.

Conferentie van München

Verdrag uit 1938 tussen Frankrijk, Engeland, Duitsland en Italië waarin de annexatie van Sudetenland door Duitsland werd geaccepteerd.

Crisis

Keerpunt, beslissend moment waarna alles verandert; ook: economische neergang.

Dawes-plan

Een overeenkomst uit 1924 die het mogelijk moest maken dat Duitsland zijn herstelbetaling kon doen.

Discriminatie

Ongelijk behandelen.

Entente Cordiale

Verdrag tussen Groot-Brittannië en Frankrijk uit 1904 over de invloedssferen in Afrika. Indirect werd afgesproken om, wanneer Duitsland of één van haar partners zou mobiliseren, Duitsland onmiddellijk op twee fronten aan te vallen.

Fascisme

Extreem nationalistische en totalitaire politieke stroming.

Februarirevolutie

Het begin van de Russische revolutie in februari 1917. Het onmiddellijke resultaat er van was het gedwongen aftreden van tsaar Nicolaas II.

Gelijkschakeling

Nationaalsocialistische term waarmee alle maatregelen(vanaf 1933) worden geduid die bedoeld waren om van Duitsland een totalitaire staat te maken.

Genocide

Geplande volkerenmoord.

Goelag-archipel

Systeem van straf-  en werkkampen in de Sovjet-Unie.

Grote Depressie

Economische wereldcrisis tijdens de jaren dertig van de twintigste eeuw.

Grote Terreur

Periode in de Sovjet-Unie van 1934 tot 1938, waarin 'vermeende' tegenstanders van Stalin werden verbannen of vermoord.

Ideologie

Een leer of maatschappelijke opvatting.

Isolationisme

Politiek waarbij een land zich niet richt op aangelegenheden in andere landen, zonder zich van het buitenland af te keren.

Massaorganisatie

Een enorm grote vereniging.

Massavernietigingswapens

Wektuigen die in korte tijd voor een groot aantal slachtoffers zorgen, zoals mosterdgas, gifgas of een atoombom.

Molotov-Von Ribbentrop -pact

Een niet-aanvalsverdrag tussen Duitsland en de Sovjet-Unie uit 1939.

Nationaalsocialisme

Fascisme en antisemitisme.

Neurenburgerwetten

Racistische, antisemitische wetten uit 1935 in Duitsland.

New Deal

De economische politiek van president Roosevelt, gebaseerd op de ideeën van de Britse econoom  Keynes.

Nieuwe Economische Politiek (NEP)

Een tijdelijke en gedeeltelijke terugkeer van het  kapitalisme om de economie van de Sovjet-Unie weer op gang te krijgen. Maatregelen in 1921 door Lenin genomen.

Oktoberrevolutie

Opstand van de bolsjewieken in oktober 1917 met de bezetting van strategische plaatsen in Petrograd.

Propaganda

Reclame maken voor een partij of een idee.

Racisme

Ongelijk en slecht behandelen van mensen op basis van lichamelijke kenmerken zoals de huidskleur.

Rode Terreur

Periode van communistisch schrikbewind tijdnes de Russische Burgeroorlog tussen 1917 en 1921.

Triple Alliantie

Een verdrag tussen het Duitse Keizerrijk, Oostenrijk-Hongarije en Italië uit 1882. de landen spraken af om elkaar te steunen in het geval van een aanval op een van hen door twee of meer grootmachten.

Triple Entente

Alliantie tussen Groot-Brittanië, Frankrijk en Rusland uit 1907.

Totalitarisme

Ideologie die de hoogste waarde toekent aan de staat, waaraan het individu heemaal ondergeschikt is.

Verdrag van Versailles

Het verdrag waarmee in 1919/1920 de Eerste Wereldoorlog formeel werd beëindigd.

Verzuiling

Indeling van de maatschappij in groepen met dezelfde geloofs - of levensovertuiging.

Volkenbond

Voorloper van de Verenigde Naties, opgericht in 1921.

Volksfront

Een samenwerkingsverband van linkse politieke partijen en organisaties.

Vrede van Brest-Litovsk

Vredesverdrag tussen de communisten in Rusland en Duitsland, in maart 1918. Als gevolg hiervan stapte Rusland uit de Eerste Wereldoorlog wat voor Duitsland het einde van de tweefrontenoorlog betekende.

Wereldoorlog

Oorlog tussen veel staten en gevoerd op mondiale schaal.