We hebben 128 gasten online

VWO Begrippen Feniks 2e fase Hoofdstuk 10 2e dr Overzicht gs

Gepost in Tweede Fase 2e druk Overzicht gs

Apartheid

Wetten in Zuid-Afrika (1948-1990) die ervoor zorgden dat de levenssferen van blanke en niet-blanke inwoners ('zwarten' en 'kleurlingen') gescheiden waren.

Atoomoorlog

Oorlog met atoomwapens.

Blokvorming

Soort van bondgenootschap. Tijdens de Koude Oorlog stond het communistisch Oost-Europa  ('het Oostblok') tegenover de kapitalistische westerse wereld.

Brezjnev-doctrine

Beleidslijn van de Sovjet-Unie om in te grijpen wanneer een lidstaat van het Warschaupact een afwijkende koers zou kiezen.

Containment-politiek

Streven van de Verenigde Staten om het communisme in de wereld in te dammen. Kern van de Truman-doctrine.

Dekolonisatie

De omvorming van gekoloniseerde gebieden, tot soevereine staten.

Destalinisatie

Beperkte versoepeling van het communistische systeem in de Sovjet-Unie na de dood van Stalin(1953) op initiatief van partijleider Chroestjtsjov.

Détente

Periode van ontspanning tussen twee elkaar vijandig gezinde staten. Meestal wordt hiermee de periode bedoeld in de Koude Oorlog tussen ongeveer 1970en 1979.

   

Europese Integratie

Proces waarbij Europese landen een deel van hun bevoegdheden afstaan aan de organen van de Europese Unie om te komen tot een gemeenschappelijke markt

Hegemonie

Overheersing van de ene staat over de andere.

IJzeren Gordijn

Bijnaam voor de vrijwel hermetisch gesloten grenzen tussen het Westen en het Oostblok tijdens de  Koude Oorlog.

Koude Oorlog

Periode van grote spanningen tussen de Verenigde Staten en de Sovjet Unie (1947 tot ongeveer 1987).

Marshallplan

Naam voor de grootscheepse hulp van de Verenigde aan Europese landen na de Tweede Wereldoorlog.

Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO)

Militair bondgenootschap tussen de Verenigde Staten, Canada, en enkele Europese landen, in 1949 opgericht om het communisme in te dammen.

Overheersing

Machtiger zijn dan iets of iemand anders en die macht gebruiken om de ander te onderdrukken.

Pluriforme samenleving

Samenleving van groepen mensen van verschillende afkomst en culturen.

Sociaal-culturele verandering

Verandering in de manier waarop een samenleving is opgebouwd en de wijze waarop mensen in die samenleving met elkaar omgaan.

Truman-doctrine

Beleid van de Amerikaanse president Truman in 1947 om landen te steunen die bedreigd werden door gewapende minderheden of door druk van buitenaf.

Verenigde Naties (VN)

Organisatie, opgericht in 1945, van vrijwel alle landen ter wereld. de VN wil de wereldvrede handhaven door te bemiddelen of desnoods te interveniëren in conflicten tussen de lidstaten

Verzorgingsstaat

Maatschappij waarin de overheid via sociale wetten garant staat voor het welzijn van de burgers.

Warschaupact

Bondgenootschap tussen 1955 en 1991 van de Sovjet Unie en enkele Oost-Europese landen. Het Warschaupact was de tegenhanger van de NAVO.