We hebben 129 gasten online

Vwo Paragraaf 2 Blokvorming in Azië en Afrika (1949-1975)

Gepost in Examenkatern koude oorlog vwo

bombardementen vietnam

Leidende vraag: Waardoor raakte Azië betrokken bij de Koude Oorlog en groeide de spanning tussen beide blokken in Azië en Afrika?

De Chinese revolutie

Communisten waren ook actief in Azië. In de burgeroorlog in China veroverden ze steeds grotere delen en op 1 oktober 1949 riep hun leider Mao de Volksrepubliek China uit waardoor er naast de Sovjet-Unie een tweede communistische  grootmacht ontstond.

 

mao

Na en verkeerde inschatting van de VS, ze dachten dat China met de Sovjet-Unie zou gaan strijden wie de leiding had in de communistische wereld, vreesden de VS een groot communistisch blok in Azië. De VS ging nu ook daar de containment-politiek toepassen. 

Korea

De Koude oorlog leidde echter in Korea tot een echte oorlog. Noord Korea - communistisch-  wilde heel Korea 'bevrijden' en viel Zuid Korea binnen. De VS zagen dat als een onderdeel van een communistisch plan om de wereldheerschappij te veroveren.

dominotheorie

De Veiligheidsraad besloot een VN leger naar Korea te sturen ( De Sovjet-Unie boycotte de vergadering van de Veiligheidsraad wegens de weigering communistisch China niet toe te laten als lid, waardoor het vetorecht niet werd gebruikt). Meer dan 10 landen namen aan de zijde van de VS deel, ook Nederland, waardoor de Nood Koreanen werden teruggedrongen. China besloot echter Noord Korea te hulp te komen waardoor uiteindelijk een wapenstilstand ontstond in 1953 langs de oorspronkelijke grenzen. Deze bestaat nog steeds en Korea is nog steeds een verdeeld land.

koreaoorlog

Dekolonisatie

De Europese machten verloren in hoog tempo hum kolonies in Azië. Een van de redenen was dat de beide grootmachten de dekolonisatie steunden. De VS waren zelf ontstaan uit een strijd tegen Engeland en de Sovjet Unie zagen zichzelf als helpers van de onderdrukte volkeren. Daarnaast zag de Sovjet Unie de pogingen om het communisme in te dammen als een nieuwe vorm van westers imperialisme. Naast hun ideologische motieven hadden de beide grootmachten ook machtspolitieke motieven.

Vietnam verdeeld

de indochinseoorlog en de toekomst van Zuidoost azie

Na de nederlaag van Japan riepen de communisten in Vietnam de onafhankelijkheid uit. Frankrijk de kolonisator van Vietnam nam daar geen genoegen mee en besloot militair op te treden. Frankrijk werd echter verslagen bij Dien Bien Phu en besloot zich terug te trekken. Om te voorkomen dat heel Vietnam communistisch zou worden, de VS liet zich leiden door de dominotheorie, werd in Genève besloten dat Vietnam verdeeld zou worden in een communistisch Noord Vietnam en een anticommunistisch Zuid Vietnam. De VS stuurden militaire adviseurs naar Vietnam en president Kennedy zette de politiek van Eisenhower voort. Maar de Vietcong, een guerrillaleger in Zuid Vietnam, dat werd gesteund door Noord Vietnam, kreeg steeds meer land in handen. De oorlog escaleerde in een geregelde oorlog door het Golf van Tokin-incident in 1964 . Noord Vietnamese marineschepen zouden Amerikaanse marineschepen hebben beschoten. President Johnson, de opvolger van de vermoorde Kennedy, liet in het Congres de  zogenaamde 'Tonkin-resolutie aannemen, waardoor de president zonder oorlogsverklaring onbeperkt geweld mocht gebruiken.

overzicht deelname vs troepen vietnamoorlog

Meer dan een half miljoen Amerikaanse militairen zouden naar Vietnam worden gestuurd maar het Ted offensief in 1968 maakte duidelijk dat de VS deze oorlog niet kon winnen, ondanks de bombardementen op Noord Vietnam. De publieke opinie in de VS kwam in opstand tegen de oorlog door de tv beelden van de strijd. Johnsons opvolger Nixon zocht een uitweg door de oorlog te Vietnamiseren en opende onderhandelingen met Noord Vietnam. Daarnaast opende hij betrekkingen met communistisch China. Er ontstond uiteindelijk een vredesregeling en de Amerikaanse troepen zouden zich terugtrekken. Maar in 1975 viel Noord Vietnam Zuid Vietnam binnen en binnen enkele weken werd heel Zuid Vietnam veroverd en heel Vietnam werd communistisch.

overwinnaar ho chi minh

Burgeroorlog in Angola

afrika 1914

Tussen 1956 en 1975 vond in Afrika de dekolonisatie plaats. De bloedigste confrontatie vond plaats in Angola. Portugal was daar de kolonisator en wilde het land niet opgeven. In 1961 begonnen twee onafhankelijkheidsbewegingen de MPLA (communistisch) en de FNLA (anti-communistisch) een guerrilla-oorlog tegen de Portugezen. Maar deze bewegingen vochten ook tegen elkaar. De MPLA werd gesteund door de Sovjet Unie en de FLNA door Zuid Afrika en de VS. Uit de FLNA ontstond een derde beweging, UNITA, die ook door het Westen werd gesteund. Portugal besloot zich in 1975 terug te trekken en al snel ontstond er een burgeroorlog. Cuba besloot de MPLA te steunen en stuurde troepen, ook Zuid Afrika vocht mee, maar dan aan de andere kant.  De Volksrepubliek Angola was het resultaat ervan. Pas in 1988 kwamen er vredesbesprekingen op gang. De MPLA bleef aan de macht, maar nam afscheid van het communisme en ging akkoord met de invoering van de democratie, maar dat waren loze woorden. Pas in 2002 kwam een definitief einde aan de burgeroorlog.

Zie voor paragraaf 3: VWO paragraaf 3 Confrontatie en co-existentie (1955-1963)