We hebben 153 gasten online

Overzicht van het thema Rechtsstaat en Democratie Havo

Gepost in Themakatern rechtsstaat en democratie havo

De Nederlanden werden gevormd door gewesten die in een groot aantal zaken autonoom handelden. Het land Nederland zoals we dit heden ten dage kennen heeft natuurlijk in die staat niet altijd zo bestaan. Sterker nog, nu is het al bijna twee eeuwen een koninkrijk (sinds 1815), maar daarvoor was ons land een Republiek. Voordat ons land een republiek werd, maakte het deel uit van de Habsburgse Nederlanden. Daaruit blijkt al dat de geschiedenis van ons land uiteindelijk teruggaat tot de late Middeleeuwen en verantwoordelijk is voor de staat die we heden ten dage kennen. Daarbij is de relatie tussen staat en onderdanen in de loop van de geschiedenis wel sterk veranderd. In 1815 werd ons land een constitutionele monarchie en dat is zo tot de dag van vandaag. Alleen was koning Willem I alleenheerser, maar wel gebonden aan de grondwet. Zijn opvolger Willem II besloot tot een nieuwe grondwet waarin de macht van het staatshoofd werd beperkt, een groot aantal vrijheidsrechten werden vastgesteld zoals de vrijheid van godsdienst en van meningsuiting. Verder werden politieke rechten vastgesteld, zoals het censuskiesrecht - alleen de welvarende bovenlaag mocht stemmen- dus nog geen volledige parlementaire democratie. De grondwet van 1848 is nog steeds de basis van de Nederlandse rechtsstaat en de parlementaire democratie. Een rechtsstaat waarin iedereen zich aan de wet dient te houden.

 

De hoofdstukken van dit thema gaan over:

# het ontstaan van vrijheidsrechten en politieke rechten in Nederland.

# de ontwikkeling van de rechtsstaat en de parlementaire democratie.

# de geschiedenis van politieke stromingen en politieke partijen

De centrale vraag van het thema is: Hoe heeft de verhouding tussen staat en burgers zich in Nederland in de loop van de tijd ontwikkeld?