We hebben 221 gasten online

Memo

5e druk MeMo Havo Hoofdstuk 3 Tijd van ontdekkers ...
25 mrt 2020 10:45

TIJD VAN ONTDEKKERS EN HERVORMERS Blz. 72-89 3. Veranderend mens- en wereldbeeld In dit hoofdstuk wordt de periode van de renaissance, de ontdekkingsreizen en de hervorming behandeld. Het verandere [ ... ]

Memo 4e drukVerder lezen

MeMo Vwo mod 8 Hfst 3 Van Ned-Indië tot Indonesië Opkomst en ondergang van een kolonie

Gepost in Modules

De Japanners die Nederlands –Indië in 1942 veroverden stonden anders tegenover dat Indonesische nationalisme. Toen zij de oorlog tegen de geallieerden begonnen te verliezen, beloofden zij de Indonesiërs de onafhankelijkheid.

Deelvraag: Hoe kwam er een einde aan Nederlands - Indië en wat had dat einde voor gevolgen?

HOOFDSTUK 3 NEDERLANDS INDIË WORDT INDONESIË

3.1 Nationalisme en de Japanse bezetting

Voor de Japanners was het Indonesische nationalisme ondergeschikt aan hun eigen ideaal. Dat ideaal was het leiderschap van Japan over Azië..

Veel Indonesische leiders werkten samen met de Japanners. Die prijs voor die dubbelrol was hoog, want hun werk bracht met zich mee dat ze landgenoten overhaalden tot slavenarbeid voor de Japanners. Van deze ROMOESJA’S kwamen er in de oorlog honderdduizenden om.

De praktijk was dat de Japanners zoveel rijst opeisten dat er alleen al op Java twee miljoen mensen van de honger stierven.

De Japanse kampen

Na de bevrijding bleek dat een vijfde van de krijgsgevangenen en een zesde van de burgers in de kampen waren omgekomen. Gevangen waren 40.000 krijgsgevangenen en 110.000 Nederlandse burgers.

memo hfst 6 afb 12

3.2 De onafhankelijkheidsverklaring

memo hfst 6 afb 13

Originele tekst van de onafhankelijkheidsverklaring met de handtekeningen van Soekarno en Hatta

Op 7 september 1944 zegde de Japanse premier de onafhankelijkheid toe, maar pas na de atoombommem op Hirosjima en Nagasaki riep op 17 augustus 1945 Soekarno de REPOEBLIK INDONESIA uit.

Generaal Mc.Arthur stelde dat de verslagen Japanners verantwoordelijk waren voort de handhaving van de orde in Indonesië tot de komst van de geallieerde troepen.

Tussen najaar 1945 en voorjaar 1946 ontlaadde zich een agressieve stemming. Tijdens deze BERSIAP – periode werden veel Nederlanders en pro-Nederlandse bevolkingsgroepen vermoord.

memo hfst 6 afb 14

Dec. 23, 1946

3.3 De strijd om de onafhankelijkheid van Indonesië

De Nederlandse autoriteiten wilden hun gezag over Nederlands - Indië herstellen, maar waren afhankelijk van de geallieerden, vooral de Engelsen.

memo hfst 6 afb 15

Nederlandse troepen arriveerden pas in maart 1946 waardoor men niet hard op kon treden tegen de Indonesische Republiek. De Engelsen stonden sympathiek tegenover de jonge Indonesische staat. Ook de V.S. wilden geen herstel van de koloniale verhoudingen.

Als basis voor de onderhandelingen met de REPUBLIKEINEN gebruikte van Mook een plan uit de jaren dertig. Dat plan kwam er op neer dat Nederland een federatie van DEELSTATEN zou vormen, de VERENIGDE STATEN VAN INDONESIË (VSI). Die zouden samen deelnemen aan het koninkrijk. De geplande deelstaten waren Java, Sumatra, Borneo en Oost – Indonesië.

Onderhandelingen leidden tot het AKKOORD VAN LINGGADJATI op 15 november 1946.

Omdat de republikeinen steeds vaker de wapenstilstand schonden besloot de Nederlandse regering tot de EERSTE POLITIONELE ACTIE ( 21 juli tot 4 augustus 1947).

memo hfst 6 afb 16

Op last van de Veiligheidsraad kwam een wapenstilstand tot stand.

De VN stelde een COMMISSIE VAN GOEDE DIENSTEN (CGD) in die moest bemiddelen.

Er kwam een nieuwe overeenkomst DE RENVILLE – overeenkomst. Maar opnieuw werd de wapenstilstand niet in acht genomen en Nederland beslot tot de TWEEDE POLTIONELE ACTIE ( 19 december 1948 tot 3 januari 1949). Daarbij werden Soekarno, Hatta en Sjarir gevangen genomen. Op 24 december 1948 nam de Veiligheidsraad een resolutie aan waarin werd opgeroepen tot een staakt-het-vuren en vrijlating van de Republikeinse leiders..

De onafhankelijkheidsstrijd kostte 2500 Nederlandse militairen het leven en talloze burgers.

memo hfst 6 afb 17

Aan Indonesische kant vielen zeker 100.000 militairen

3.4 Rondetafelconferenti

Onder leiding van de van de UNITED NATIONS COMMISSION FOR INDONESIA (unci) de opvolger van de CGD, volgden besprekingen. Deze besprekingen, de RONDETAFELCONFERENTIE (rtc) TE Den Haag werd uiteindelijk overeenstemming bereikt over de onafhankelijkheid van Indonesië. Echter niet een Verenigde Staten van Indonesië maar een centraal geleide staat Indonesië zou ontstaan, tot ontzetting van de Molukkers. Op 27 december 1949 vond de soevereiniteit overdracht plaats. Nieuw Guinea bleef er buiten.

3.5 De koloniale erfenis

De Molukkers kwamen nu in de problemen want zij zagen hun staat niet ontstaan.

memo hfst 6 afb 18

memo hfst 6 afb 19

Zij riepen de REPOEBLIK MALOEKOE SELATAN (RMS) uit op 25 april 1950. In juli 1950 werd het KNIL opgeheven. Veel oud Knil-militairen kwamen naar Nederland. Ook veel Indo Europeanen deden dat.

Tussen 1966 en 1978 werden door Molukkers in Nederland gewelddadige acties gevoerd waarbij slachtoffers vielen.

Echter veel mensen onderhouden nog een goede band met Indonesië en andersom.

Alleen de kwestie Nieuw Guinea zou Nederland nog in een conflict brengen met Indonesië.

memo hfst 6 afb 20

en uiteindelijk moest het gebied worden afgestaan.

Zie verder module 9 MeMo Vwo mod 9 Hfst 1 Oorlog en vrede Internationale verhoudingen 1900/1940