We hebben 208 gasten online

MeMo Vwo mod 12 hfst 2 De Islam in de moderne wereld Een religie in beweging

Gepost in Modules

Hoofdstuk 2: De islam en de moderne natie

Deelvraag: Welke betekenis heeft de islam voor politiek en maatschappij in de moderne naties van het Midden-Oosten en Noord-Afrika

memo vwo hfst 12 afb 3 memo vwo hfst 12 afb 4

2.1 Van pogrom tot PLO

-à 19e eeuw --à opkomst nationalisme, joden werden als vreemde elementen beschouwd.

Joden beschouwen Palestina als een door God beloofd land met Jeruzalem als hoofdstad.

ZIONISME -à Het streven naar vorming van een joodse staat in Palestina. In 1914 kochten een aantal Joden grond en vestigden zich in landbouwkolonies.

--à Tweeslachtige houding Britten door MAC MAHAN PAPERS, SYKES-PICOT VERDRAG EN BALFOURDECLARATION.

NA 1E Wereldoorlog Midden-Oosten MANDAATGEBIED.

In 1922 scheidden de Engelsen Trans-Jordanie af en verboden hier immigratie.

1947--à delingplan V.N. in een Palestijns en een Joods deel.

Mei 1948 de Britten verlaten Palestina. Uitroeping onafhankelijkheid door DAVID BEN GOERION

1948 Onafhankelijkheidsoorlog

1956 Suez kanaaloorlog

1967 6- Daagse oorlog

1973 Yom Kippoeroorlog

Oprichting PLO onder leiding van YASSAS ARAFAT.

2.2 Eenheid, Vrijheid en Socialisme

---à Ontstaan Mandaatgebieden in het Midden Oosten.

Turkije--à Seculiere republiek onder leiding van MUSTAFA KEMAL( ATATÜRK).

Iran-à Constitutionele Monarchie onder leiding van (SHAH van Perzië)

Zowel Turkije en Iran ingericht naar westers model. Toch veranderde er niet veel, slechts kleine groep notabelen was bij bestuur betrokken.

Ontstaan kleine groep legerofficieren in verschillende landen die zich stoorden aan sociale ongelijkheid en de Europese overheersing.

In 1952 zet NASSER koning Faroek af in Egypte en voerde het ARABISCH NATIONALISME in.

Ook in Syrië, Irak, en Algerije kwamen nationalistische regeringen aan de macht.

De ideeën van het ARABISCHE NATIONALISME zijn vooral gebaseerd op SECULIERE EN SOCIALISTISCHE UITGANGSPUNTEN.

De rol van de Islam moest beperkt blijven tot het privé-leven

Opvallende resultaten Arabische nationalisme

- Het op grote schaal opzetten van onderwijs voor alle lagen van de bevolking.

- Bestrijding armoede, beperkt resultaat door de grote bevolkingsgroei in de Arabische wereld.

Echter in Turkije en Iran geen democratie. “ Vrijheid” had betrekking op afwerpen Europees of Amerikaans imperialisme.

Belangrijkste uitgangspunt Arabisch Nationalisme--à streven naar politieke eenheid van de Arabische landen--à dat bleek echter een illusie.

memo vwo hfst 12 afb 5

2.3 “Islam is de oplossing”

In de jaren tachtig kregen de regimes in het Midden Oosten te maken met het ISLAMITISCH FUNDAMENTALISME.Iran--à revolutie 1979 onder leiding van AYATOLLAH KHOMEINI die een fundamentalistische stroming onder de SJIIETEN vertegenwoordigde.Groeiende populariteit door:---à Sociale en politieke omstandigheden---à Weerstand tegen corruptie en vriendjespolitiek---à Kritiek op seculiere oppositiegroepen met hun socialisme, liberalisme en communisme. Men vond dit ideologische manipulatie van het Westen. Men verwees dan naar Israël en de niet uitgevoerde resoluties in de Veiligheidsraad.

Achter de sluier

- men verachtte het westerse materialisme.- sluierbeweging zien sluier als een instrument om zich te bevrijden van westerse uitbuiting.Afghanistan--à 1996 extreem -fundamentalistische Taliban aan de macht.

Politieke Islam en democratie

GROOT DILEMMA: Is Islamitisch fundamentalisme en democratie met elkaar te combineren?Rechtsstaten zijn de landen zeker niet!1991--à Algerije het FIS won verkiezingen en dit werd niet erkend. Moordpartijen (80.000)In Iran is er nog steeds sprake van beperkte vrijheid van meningsuiting.Zie voor achtergrond mijn essay over Democratie: de missie van de Verenigde Staten

Zie verder module 12 hoofdstuk 3 MeMo Vwo mod 12 hfst 3 De Islam in de moderne wereld Een religie in beweging