We hebben 284 gasten online

MeMo Vwo mod 12 hfst 3 De Islam in de moderne wereld Een religie in beweging

Gepost in Modules

Hoofdstuk 3: De islam in Nederland

Deelvraag: Welke rol speelde de islam bij de integratie van minderheden in de Nederlandse samenleving?

3.1 Moslims in migratie

-oprichting in 1956 van de eerste soennitische moskee door islamitische Molukkers

KNIL

-jaren zestig islamitische gastarbeiders uit Turkije en Marokko

- Na onafhankelijkheid vestigden Surinamers zich in Nederland, waren voor een deel moslim

-Meest recente groep migranten met islamitische achtergrond Iran, Irak, Somalië,

Afghanistan

-Groep moslims: Nederlanders die zich tot de Islam hebben bekeerd

memo vwo hfst 12 afb 6

3.2 Lasten en lusten van het geloof

Vijf zuilen:

1. SHAHADA--à geloofsbelijdenis

2. SALAAT---à islamitisch gebed

3. RAMADAN--à negende maand vastenmaand

4. HADJ--à een keer in het leven op bedevaart naar Mekka

5. ZAKAAT--à religieuze belasting, solidariteit met de armen.

Naast de Zuilen kent de Islam ook nog een aantal verboden zoals het niet eten van varkensvlees, het gebruik van alcohol en drugs zijn verboden

Van de geboorte tot het graf

-besnijdenis van jongens

-gezin hoeksteen van de samenleving

-Buitenechtelijk geslachtsverkeer is verboden

-Islamitisch familierecht staat polygamie toe

-Man en vrouw in geloofsbeleving gelijk in de islamitische wet niet

-Man verantwoordelijk financiële onderhoud gezin

-Moslims begraven in witte lijkdoeken, crematie is verboden

3.3 Een islamitische ‘zuil’?

Grootste belemmering is misschien wel de grote verscheidenheid binnen de moslimgemeenschap in Nederland. Toch komen er steeds meer islamitische instellingen zoals b.v. Basisscholen en islamitische Middelbare scholen.

Achterstand Islamitische jongeren wordt verklaard door taalachterstand.

In 1975 oprichting Federatie van Moslimorganisaties in Nederland. Ze bepleiten overleg met de overheid en zo ontstond b.v. slacht op islamitische wijze HALAL-VLEES.

Moslims kregen steeds meer hun eigen Moskeen.

Grote problemen over interpretatieverschillen tussen rechtsscholen + invloed op Iman opleidingen door oude moederlanden.

3.4 Islam en integratie

Wat men onder integratie moet verstaan daar verschillen de meningen over. Rol daarbij speelt in ieder geval:

- hoge werkeloosheid

- toenemende criminaliteit

-meningsverschil over begrip integratie

-generatieconflict eerste generatie emigranten en hun in Nederland opgegroeide kinderen

-gastarbeiders leiden een “ vrij geïsoleerd “ bestaan

-islam gaat sinds begin jaren negentig ook bij jongeren een grote rol spelen.

Vooral meisjes kiezen ervoor om de islamitische waarden en normen een plaats te geven.

Zie verder module 13 MeMo Vwo mod 13 hfst 1 Historisch overzicht van de 20e eeuw