We hebben 116 gasten online

Periodekatern MeMo VWO Inleiding Middeleeuwen

Gepost in Periodekaternen

Periodekatern MeMo VWO Inleiding Middeleeuwen

tijdvak 3 tijdvak 4

Tijd van Monniken en Ridders 500-1000

Tijd van Steden en Staten 1000-1500

MeMo Geschiedenis van de Tweede Fase

 

De Middeleeuwen: een tussenperiode in de geschiedenis, tussen twee belangrijke periodes in. De periode van 500 tot 1500. Tussen de Oudheid en de Renaissance.

In de 15e eeuw namelijk ontdekten ze in Italië opnieuw de kunst en cultuur van de Grieken en Romeinen.

In Italië zag men de Renaissance als een nieuwe fase in de geschiedenis. De tijd daartussen zag men als een tussentijd.

De term Middeleeuwen ontstond echter pas in de 17e eeuw. In Italië sprak men in de 15e eeuw over de ‘duistere’ (tenebroe) eeuwen.

Men heeft de benaming Middeleeuwen er pas later aan gegeven om de eigen tijd meer te laten uitkomen.

Toch moeten we die jaartallen niet zo absoluut nemen. Bijvoorbeeld in Italië vond de Renaissance eerder plaats dan in onze landen.

Toch gebruiken we de indeling om de periode zo bij benadering aan te geven. Kijken we naar allerlei sociaaleconomische, politieke en religieuze kenmerken dan zouden we wellicht andere jaartallen kunnen kiezen.

Ook als we naar andere delen van de wereld kijken zouden we wellicht de grenzen anders leggen.

Wij delen de Middeleeuwen in twee tijdvakken in: de Tijd van monniken en ridders (500-1000) en de Tijd van steden en staten (1000-1500).

Deze tijdvakken worden ook wel aangeduid als de Vroege en de Late Middeleeuwen.

We zullen zien dat men er nu van overtuigd is dat de Middeleeuwen wel degelijk meer inhoud hebben dan eerst werd aangenomen.

 Zie voor periodekatern 3 Periodekatern MeMo VWO H 3 De Romeinse erfenis