We hebben 103 gasten online

Periodekatern MeMo VWO Inleiding Moderne Tijd II

Gepost in Periodekaternen

Periodekatern MeMo VWO Inleiding Moderne Tijd II

tijdvak 10

Tijd van Televisie en Computer

MeMo geschiedenis van de Tweede Fase

Na de Tweede Wereldoorlog moesten overwinnaars en verliezers weer een manier vinden om verder te gaan. De Verenigde Naties werden de opvolger van de Volkenbond van voor de oorlog.

Als resultaat van de Tweede Wereldoorlog was Europa in twee invloedssferen verdeeld: het Europa van het Westen en het Europa van het Oosten. Het zou tot 1989 duren voordat deze deling, door de val van de muur tot een einde kwam.

houd de deur dicht

Ondanks alle negatieve ervaringen van de Tweede Wereldoorlog kon de wereld niet verhinderen dat er nieuwe oorlogen ontstonden onder invloed van de Koude Oorlog en de dekolonisatie.

Nederland moest na de Tweede Wereldoorlog weer worden opgebouwd en dat leek nog moeilijker doordat de kolonie Nederlands-Indië naar zelfstandigheid streefde en ondanks twee politionele acties kon Nederland dat niet voorkomen.

In de jaren vijftig van de twintigste eeuw waren jongeren gebiologeerd door de cultuur van de Amerikaanse bevrijders.

In de jaren zestig monde dit uit tot een ware culturele revolutie van de jeugd.

De jaren zeventig zouden een economische crisis brengen, waar Nederland pas later overheen kwam.

In onze eigen tijd staat centraal de invloed van de immigratie op onze Nederlandse samenleving. Hoe gaan we daar mee om nu en in de nabije toekomst.

Zie voor Hoofdstuk 11 Koude oorlog en Dekolonisatie: Periodekatern MeMo VWO H 11 Koude Oorlog en Dekolonisatie