We hebben 367 gasten online

Sprekend verleden

Woorden en begrippen SV Deel 1 Hfst 3 5e dr Walburg pers educatief

Gepost in Onderbouw 5e druk Walburg pers educatief

Woordenlijst SV H 3

tijdvak 1

Sprekend Verleden Deel 1 Hoofdstuk 3 5e dr

 

Ambtenaar Iemand die de regering helpt bij het besturen van de staat
Bestuursapparaat Alle ambtenaren ( van een staat) samen
Dorp Kleine nederzetting waar de meeste inwoners leven van akkerbouw en veeteelt
Farao Koning in het oude Egypte
Gelaagde samenleving Een samenleving waarbij de bevolking in verschillende lagen is verdeeld. de bevolkingslagen verschillen van elkaar in aanzien en macht
Hiërogliefen(schrift) Het oude Egyptische schrift bestond uit hiërogliefen. dat waren tekens van mensen dieren en dingen
Mummie Lichaam van een dode dat is bewerkt om bederf tegen te gaan
Mythe Verhaal over goden, halfgoden en sterfelijke helden (mensen die als held werden vereerd)
Mythologie Verzameling mythen van een volk
Oorlog Gewapende strijd tussen twee of meer staten
Papyrus Schrijpapier in het Oude Egypte, gemaakt van repen van stengels van de papyrusplant.
   
Piramide Kolosaal, spits toelopend graf van een Egyptische koning, gemaakt van grote steenblokken
Staat Een land met duidelijke grenzen, waarin een kleine groep mensen de rest van de bevolking bestuurt
Vizier Hoogste ambtenaar in het Oude Egypte
Waterhuishouding De beheersing van het water met behulp van dammen, dijken en sloten.