We hebben 153 gasten online

Sprekend verleden

Woorden en begrippen SV Deel 1 Hfst 4 5e dr Walburg pers educatief

Gepost in Onderbouw 5e druk Walburg pers educatief

 

tijdvak 2

Sprekend Verleden Deel 1 Hoofdstuk 4 5e dr

 

Acropolis Versterkte heuvel, vaak met een of meer tempels erop, middenin een Griekse stadstaat. De bekendste is de Acropolis van Athene
Adel Een groep families die rijk en machtig waren en hun rijkdom en macht erfden van hun voorouders
Agora Een plein waarop de inwoners van een Griekse polis elkaar ontmoetten om over het bestuur van een polis te praten en waar handel werd gedreven
Aristocratie Een regeringsvorm waarbij een kleine groep mensen de macht heeft
Autocratie Een regering door één persoon
Democratie Alle belangrijke beslissingen worden direct of indirect genomen door alle burgers. Zie ook directe en indirecte
Directe democratie Alle belangerijke beslissingen worden genomen door alle burgers of de volksvergadering, zoals in het oude Athene
Dorische bouwstijl Griekse stijl van tempelbouw. de tempels zien er stoer uit. de zuilen hebben geen voetstuk, geen versieringen aan de bovenkant en zijn bovenaan iets dunner
Epos Een lang verhaal in de vorm van een gedicht over mensen die heldendaden hebben verricht
Feit Iets dat gebeurd is en bewezen kan worden.
Filosofen Onderzoekers in het Oude Griekenland
Ilias Verhaal over de strijd om de stad Troje van Homerus
Indirecte democratie Alle beslissingen worden genomen door gekozen vertegenwoordigers van de burgers. Dit gebeurt bijvoorbeeld in ons land
Kolonie Een nederzetting op overzees grondgebied
Kolonisatie Stichten van nederzettingen op overzees grondgebied
Mening Een opvatting over mensen of zaken, die meestal niet of moeilijk is te bewijzen
Minoìsche cultuur Cultuur die ontstond ongeveer 2000 voor Christus op Kreta. Deze cultuur eindigde rond 1400 voor Christus
Myceense cultuur Cultuur die ontstond op de Peloponnesos en bloeide van 1600 tot ongeveer 1100 voor Christus. Er kwam een eind aan de cultuur door aanvallen van de Doriërs, een volk dat vanuit het noorden Griekenland was binnengevallen.
Odyssee Een van de beroemde verhalen van Homerus.
Orakel Van delphi Plaats waar volgens de oude Grieken een god(in) antwoord gaf op vragen. Het woord orakel wordt ook gebruikt voor het antwoord zelf. alle Grieken vonden het orakel van Delphi het belangrijkst
Polis Stad(staatje) in het oude Griekenland (meervoud poleis). Er waren ongeveer 700 poleis
Schervengericht De burgers van Athene die iemand er van verdachten naar alleenheerschappij te streven, konden die persoon uit de stad verbannen door zijn naam op een scherf te krassen
Slaaf Mens die het eigendom is van iemand anders
Stad Een grote nederzetting waar de meeste inwoners leven van iets anders dan akkerbouw en veeteelt
Stadstaat Grieks staatje bestaande uit een stad en het omringende platteland. Er waren in Griekenland ongeveer 700 stadstaten(poleis)
Tempel Woning van een god(in) met ernaast een gewijd terrein met een altaar, waar de Griek bijeenkwamen bij godsdienstige plechtigheden
Volksvergadering In het Oude Griekenland: een vergadering van alle, niet-buitenlandse mannen in een Griekse polis; de volksvergadering nam alle belangrijke beslissingen. In het Romeinse rijk: de volksvergadering mocht wel stemmen en vragen stellen, maar niet discussiëren of voorstelen veranderen
Vooroordeel Mening die aantoonbaar niet klopt met de werkelijkheid
Waarden Wat iedereen goed of slecht, belangrijk en onbelangrijk vindt