We hebben 167 gasten online

Sprekend verleden

Woorden en begrippen SV deel 2 Hfst 5 5e dr.Walburg pers educatief

Gepost in Onderbouw 5e druk Walburg pers educatief

Abolitionisme

Streven naar afschaffing van de slavernij

Capitool

Gebouw waarin het Congres van de VS vergadert.

Congres

Volksvertegenwoordiging bestaande uit de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Samen vormen ze het parlement van de VS.

Containment

Het in bedwang houden van het communisme. Het mocht zich niet langer uitbreiden.

Contractarbeiders

Arbeiders uit Brits - Indië en Java die een contract tekenden om vijf jaar op een Surinaamse plantage te werken.

Cotton-gin

Een machine waarmee men de katoenpluis machinaal kon ontzaden.

Democraten

Politieke partij in de VS met aanhangers zowel in het Noorden als het zuiden.

Depressie

Grote economische teruggang met veel werkeloosheid.

Federale regering

De regering in Washington DC.

Frontier

Verschuivend grensgebied in de tijd waarin de VS zich steeds meer naar het Westen uitbreidde.

Getto

Bepaalde wijken in steden waar zwarten in vaak zer armoedige omstandigheden wonen.

Hooggerechtshof

De hoogste rechtbank in de VS.

Huis van Afgevaardigden

Deel van de volksvertegenwoordiging in de VS waarin iedere staat is vertegenwoordigd naar het aantal inwoners.

Kiesmannen

Elke staat kiest kiesmannen die de president kiezen. Het aantal is gelijk aan het aantal vertegenwoordigers in het Congres. De presidentskandidaat die in een staat de meeste stemmen krijgt, krijgt alle kiesmannen in die staat.

Ku Klux Klan

Een in 1865 opgerichte terreurorganisatie van blanken die wilden voorkomen dat zwarten gelijke rechten kregen.

National Association for the Advancement of Coloured People (NAACP)

Vereniging van Amerikanen die opkomt voor de belangen van de zwarte bevolking in de VS.

New Deal

Hervormingsprogramma waarmee de regering van F.D. Roosevelt veel deed voor werkelozen en anderen die in armoede leefden in de VS in de jaren '30 van de 20e eeuw.

Ontvluchte Slavenwet

Was vooral gericht tegen de Underground Railroad . De Unterground Railroad hielp vluchtende slaven te ontkomen.

Partijconventie

Bijeenkomst van politieke partijen waarop men de presidentskandidaat en vicepresidentskandidaat kiest.

Pioniers

Blanke boeren in de VS die met hun gezin naar het westen trokken om een nieuw bestaan op te bouwen.

Republikeinen

Een grote politieke partij in de VS die in 1854 is opgericht.

Reservaat

Gebied waarin Indianen van de blanken moesten leven.

Roll-back

Het terugdringen van het communisme.

Segregatie

Scheiding van de zwarte bevolking van de blanke door middel van wetten.

Senaat

Onderdeel van de parlementen van de VS en Nederland (Eerste Kamer).

Territorium

Gebied ten westen van de Appalachen en de Missisippi onder bestuur van de Unie.

Twin Towers

Staan sinds 11 september 2001 symbool voor de terroristische aanval van El Quaida tegen de VS.

Uncle Tom's Cabin

Roman van Harriet Beecher Stowe over de ervaringen van de slaaf Tom die uiteindelijk om het leven komt door geweld.

Underground Railroad

Organisatie die vluchtende slaven hielp te vluchten naar een noordelijke staat of Canada.

Voorverkiezingen

Binnen zowel de democratische partij als de republikeinse partij worden deze gehouden onder kandidaten die zich hebben aangemeld voor het presidentschap.

Vrijheidsbeeld

Door Frankrijk aan de VS aangeboden en in 1886 onthuld standbeeld van een vrouw van 50 m hoog. Het staat in de haven van New York. De vrouw is het symbool van de vrijheid. Ze heeft een fakkel in de hand die het symbool van de Verlichting is. In haar hand heeft ze de Onafhankelijkheidsverklaring van de VS.

Wall Street

De plaats waar in de VS de meeste aandelen worden verhandeld, een gebouw in een straat, Wall Street in New York.

Watergate

Corruptieschandaal als gevolg waarvan president Nixon (VS) moest aftreden.

Witte Huis

De woning van de president van de VS (Washington).

Drs.J.W.Swaen

14-05-12 www.blikopdewereld.nl