We hebben 242 gasten online

Sprekend verleden

Woorden en begrippen SV deel 3 hfst 1 5e dr Walburg pers educatief

Gepost in Onderbouw 5e druk Walburg pers educatief

Antisemitisme

Haat tegen de Joden.

Auschwitz

Een van de vernietigingskampen van de nazi's in Polen waar meer dan 1,5 miljoen mensen door middel van gaskamers werden omgebracht.

Buchenwald

Een van de concentratiekampen van de nazi's

Bund deutscher Madel

Meisjesafdeling van de Hitlerjugend

Centralen

Duitsland en Oostenrijk- Hongarije in de Eerste Wereldoorlog.

Concentratiekampen

Gevangenkampen meestal bestaande uit houten barakken waarin een groot aantallen gevangenen worden opgesloten.

Dachau

Een van de Duitse concentratiekampen.

Derde Rijk

Benaming van de periode waarin in Duitsland een dictatuur was van nationaal-socialisten (1933-1945).

Duce

Titel van de fascistische leider Mussolini van Italië.

Duitse Arbeidsfront

Nationaal-Socialistische organisatie van de nazi's waarin werkgevers en werknemers tot samenwerking werden verplicht.

Edelweisspiraten

Groepen jongeren die in Duitsland in verzet kwamen tegen het drillen van de Hiltlerjugend.

Einsatzgroepen

Speciale eenheden van de SS die in de veroverde Russische gebieden tot taak hadden de Joden dood te schieten.

Fascisme

Politieke stroming die tegen de parlementaire democratie is.

Führer

De benaming van de fascistische leider (Hitler) in Duitsland.

Geallieerden

Alle landen die tijdens de wereldoorlogen gezamenlijk tegen Duitsland en zijn bondgenoten vochten.

Gelijkschakeling

Het opbouwen van een 'volksgemeenschap' in Duitsland onder leiding van de Führer door de mensen bijeen te brengen in nationaal-socialistische organisaties en door het beheersen van het onderwijs en de media.

Gestapo

Geheime (staats)politie in Nazi-Duitsland.

Hitlerjugend (HI, Hitlerjeugd)

Nationaal-Socialistische jeugdorganisatie in Duitsland, waarvan alle jongeren verplicht lid worden.

Holocaust

Volkenmoord, meestal wordt er de moord op de Joden en zigeuners tijdens de Tweede Wereldoorlog mee bedoeld.

Humanitair oorlogsrecht

Internationaal overeengekomen rechtsregels over gedrag tijdens oorlogen.

Kraft durch Freude

Nationaal-Socialistische organisatie waarvan kunstenaars in de Tweede Wereldoorlog lid moesten worden.

Landbouw

Akkerbouw en veeteelt samen.

Leefruimte(Lebensraum)

Recht dat de Duitse Nationaal-Socialisten meenden te hebben op het veroveren van nieuw grondgebied in Oost-Europa.

Loopgravenoorlog

Oorlog die vooral in loopgraven wordt gevochten. Loopgraven zijn in de grond gegraven gangen waarin soldaten gedekt tegen vijandelijk vuur kunnen lopen. Vooral WO I wordt zo aangeduid.

Mauthausen

Een concentratiekamp van de Duitsers in het huidige Oostenrijk.

Nationaal-Socialisme

De fascistische stroming in Duitsland.

Nazi´s

Duitse nationaal socialisten.

Neurenburger Wetten

Wetten in het Derde Rijk uit 1935, waarin de Joden het staatsburgerschap ontnomen werd en huwelijken tussen Joden en niet-Joden verboden werden.

NSDAP

Partij van Adolf Hitler de Nationaal Socialistische Duitse Arbeiders Partij.

Rassenleer

Opvattingen over ongelijkheid van etnische groepen in de wereld.

Representativiteit (van een bron)

De mate waarin de inhoud van een bron voor veel mensen geldt.

Republiek van Weimar

Aanduiding van de Duitse staat in de periode 1919-1933, waarin Duitsland een parlementaire democratie was.

Rijksarbeidsdienst

Regeling in het Derde Rijk waarin stond dat alle 18-jarigen in Duitsland een jaar árbeidsdienst' moesten vervullen.

Rijkscultuurkamer

Organisatie in het Derde Rijk waarvan ieder die werkzaam was bij de media of de kunst lid moest zijn.

Rijksdag (Duitsland)

(Gebouw van) het parlement tijdens het keizerrijk en de Republiek van Weimar.

Rijkskanselier

Tot aan de BRD de aanduiding voor de minster-president in Duitsland.

SA

Partijleger van de NSDAP in Duitsland.

Sobibor

Vernietigingskamp van de nazi's in Polen waar meer dan 33.000 Nederlanders zijn omgebracht.

SS

Een partijleger van de NSDAP dan onder andere de leiding had over de concentratie- en vernietigingskampen.

Strategie

Wat leiders met de oorlog willen bereiken en hoe die in grote lijnen moet worden gevoerd.

Tactiek

De manier waarop de grote lijnen die uitgezet zijn door de politieke leiders aan het front worden uitgevoerd.

Totale oorlog

Oorlog waarbij niet alleen de militairen maar ook de burgers doelwit zijn en waarbij de burgers in alle opzichten bij de oorlog zijn betrokken.

Totalitair

Het leven van ieder mens willen regelen en controleren.

Verdrag van Versailles

In 1919 gesloten vredesverdrag na afloop van de Eerste Wereldoorlog.

Vernietigingskampen

Door de Duitsers in WO II opgerichte concentratiekampen met als doel zoveel mogelijk Joden en zigeuners te vermoorden, bijvoorbeeld Auschwitz en Sobibor.

Waffen SS

Eigen leger van de SS tijdens de Tweede Wereldoorlog dat vooral werd ingezet op belangrijke plaatsen aan het front.

Weisse Rose ( Die)

Verzetsgroep van studenten in Nazi_Duitsland onder leiding van Hans en Sophie Scholl.

Drs.J.W.Swaen

15-05-12 www.blikopdewereld.nl