We hebben 155 gasten online

SV deel 1 Havo/VWO Hoofdstuk 1

Gepost in Onderbouw 4e druk

Inleiding samenvatting Sprekend Verleden

spijkerschrift 

'Het verleden is voorbij. En met wat voorbij is, heb je niets meer te maken'

Misschien heb je dat wel eens gedacht of horen zeggen. Wie dat denkt of zegt heeft weinig nagedacht en te weinig om zich heen gekeken. Want het verleden is overal om je heen.

Geschiedenis zit ook in de hoofden van mensen. Je draagt je eigen geschiedenis met je mee.

Het gaat bij geschiedenis niet alleen om weten, maar ook om te weten komen.

Er komt elke dag, elk jaar geschiedenis bij. Je zult merken dat mensen verschillend denken over 'wat geschied is'. Vandaar dat je geleerd wordt om te 'wikken en te wegen' hoe je de geschiedenis dient te beoordelen.

Het Historisch Overzicht

Hierin wordt verteld over dat gedeelte van het verleden dat ons nog steeds veel te zeggen heeft. Elk hoofdstuk begint er mee.

Eenheden

Dat zijn opdrachten die je met bronnen kunt uitvoeren. Ze houden verband met een deel van het historisch overzicht. Ze staan aan het slot van elk hoofdstuk, hebben een gekleurde achtergrond en zijn één tot drie pagina's groot.

Illustratieve teksten

Soms wordt het historisch overzicht hiermee onderbroken. Hier wordt dan dieper ingegaan op een belangrijk onderwerp uit het historisch overzicht.

Rubrieken

Je zult merken dat er gewerkt wordt met een onderverdeling in rubrieken. Elke rubriek heeft zijn eigen symbool. Werkende weg wen je vanzelf aan die symbolen.

Afbeeldingen

Naast de teksten wordt veel gebruik gemaakt van beeldmateriaal. Altijd heeft het gebruik ervan te maken met het onderwerp waar je mee bezig bent. (b.v. bij Egypte een afbeelding van Toet Anch Amon of een pyramide).

Inhoudsopgave

Dat spreekt voor zichzelf. Hier kun je dus duidelijkheid krijgen over de inhoud van het boek, dat wat in de hoofdstukken en paragraven aan de orde komt.

Register

Er zijn er twee namelijk een personenregister en een trefwoordenregister. Ze zijn te vinden achter in het boek maar ook op de cd-rom.

CD-Rom

De CD-Rom is een hulpmiddel bij het volgen van het geschiedenisonderwijs. Je zult vaker een opdracht moeten uitvoeren met behulp van de bij het boek geleverde CD-Rom. Ook vind je er een historisch woordenboek, Personengalerij en een Historische Atlas.

Samenvatting H1 SV

spijkerschrift

Geschiedenis wat heb je eraan?

1.1 Wat is Geschiedenis?

Geschiedenis bestaat uit verschillende verhalen uit het verleden. Het is heel moeilijk om er achter te komen wat er precies gebeurd is. Mensen verschillen daar dan ook van mening over. En als je er achter kunt komen wat precies gebeurd is blijkt dat niet iedereen dezelfde dingen belangrijk vindt. Er worden daar dus ook keuzes in gemaakt. Geschiedenis bestaat dus uit verschillende verhalen over het verleden.

Geschiedenis is ook een manier van denken en onderzoeken

Men maakt bij dat denken en onderzoeken gebruik van bronnen. Geschiedenis betekent dan ook historie. Het is een Grieks woord dat onderzoek betekent.

Vandaar dat we bron omschrijven als: Alles waardoor je iets over het verleden te weten kunt komen.

Je mag bronnen niet zo maar geloven. Bij het onderzoek van bronnen gaat het om bijvoorbeeld om de vraag of iets een feit is ( iets dat echt gebeurd is en bewezen kan worden). Is er bewijs voor een bewering of niet? Is de bron betrouwbaar? Is er sprake van standplaatsgebondenheid?

Met standplaatsgebondenheid wordt bedoeld dat een mens altijd vanuit zijn eigen achtergrond kijkt naar gebeurtenissen. ( daarbij spelen geloof, politieke overtuiging en andere zaken een rol).Bij het beoordelen van een bron moet je je dus altijd bewust zijn van je eigen standplaatsgebondenheid.

1.2 Wat heb je aan geschiedenis?

Zonder geschiedenis valt niets te begrijpen.

Ieders leven wordt sterk beïnvloed door wat vroeger is gebeurd. Zonder kennis van de geschiedenis kun je niet begrijpen wat er in de wereld gebeurt.

Dat is de reden dat in westerse landen geschiedenisonderwijs een belangrijk middel is om mensen bewust te laten zijn van hun verleden en geschiedenis een plaats heeft gevonden in het huidige onderwijs. Maar je zult merken dat ook na de school het ontwikkelen van je historische denken doorgaat. Denk maar aan b.v. de berichten in de kranten of het nieuws dat tot je komt via de t.v. Zouden al die berichten wel juist zijn? Het is die kritische geest die we je via het geschiedenisonderwijs bij willen brengen waardoor je in staat zult zijn zelf je eigen antwoord te kunnen geven op vragen waarmee je als vanzelf in onze wereld te maken krijgt.

Soorten Bronnen

Geschreven en ongeschreven bronnen

Bronnen zijn alle dingen waardoor je iets over het verleden te weten kunt komen. Ze kunnen worden onderverdeeld in geschreven en ongeschreven bronnen. Voorbeelden van geschreven bronnen: een dagboek of een brief; voorbeelden van ongeschreven bronnen: een kasteel of een tempel.

Primaire en secundaire bronnen

Bronnen kunnen we ook onderverdelen in primaire ( op de eerste plaats komende) en secundaire ( op de tweede plaats komende) bronnen. Een primaire bron is van een ooggetuige afkomstig en geeft direct inlichtingen over wat je wilt weten. Een secundaire bron gaat altijd via een tussenpersoon.

Wat heb je aan bronnen

Wat je aan een bron hebt hangt helemaal af van wat je precies wilt weten.

In het boek maak je kennis met verschillende soorten bronnen.

Standplaatsgebondenheid

Dezelfde gebeurtenis kan vanuit verschillende gezichtshoeken worden bekeken. Je ouders zijn minstens 20 jaar ouder en voelen zich voor jou verantwoordelijk. Daardoor bekijken zij sommige zaken anders dan jij. Niet alleen leeftijd maar ook sekse, het geloof dat je belijdt, het land waar je woont en nog veel meer beïnvloedt je kijk op wat er gebeurt. Iedereen bekijkt alles vanuit zijn eigen achtergrond.

Cultuur

Ook de cultuur waarin je opgroeit , beïnvloedt je kijk op wat er gebeurt. Cultuur is het denken en doen van een bepaalde bevolkingsgroep.

Zie voor hoofdstuk 2 SV deel 1 Havo/VWO Hoofdstuk 2