We hebben 1024 gasten online

Woordenlijst SV Deel 1 H 3

Gepost in Onderbouw 4e druk

Woordenlijst SV H3

spijkerschrift

Ambtenaren

Iemand die de regering helpt bij het besturen van de staat

Bestuursapparaat

Alle ambtenaren ( van een staat) samen

Dorp

Kleine nederzetting waar de meeste inwoners leven van akkerbouw en veeteelt

Farao

Koning in het oude Egypte

Gelaagde samenleving

Een samenleving waarbij de bevolking in verschillende lagen is verdeeld. de bevolkingslagen verschillen van elkaar in aanzien en macht

Hiërogliefen(schrift)

Het oude Egyptische schrift bestond uit hiërogliefen. dat waren tekens van mensen dieren en dingen

Mummie

Lichaam van een dode dat is bewerkt om bederf tegen te gaan

Mythe

Verhaal over goden, halfgoden en sterfelijke helden (mensen die als held werden vereerd)

Mythologie

Verzameling mythen van een volk

Oorlog

Gewapende strijd tussen twee of meer staten

Piramide

Kolosaal, spits toelopend graf van een Egyptische koning, gemaakt van grote steenblokken

Staat

Een land met duidelijke grenzen, waarin een kleine groep mensen de rest van de bevolking bestuurt

Vizier

Hoogste ambtenaar in het Oude Egypte