We hebben 251 gasten online

Woordenlijst SV Deel 1 H 4

Gepost in Onderbouw 4e druk

Woordenlijst SV H4

spijkerschrift

Acropolis

Versterkte heuvel, vaak met een of meer tempels erop, middenin een Griekse stadstaat. De bekendste is de Acropolis van Athene

Adel

Een groep families die rijk en machtig waren en hun rijkdom en macht erfden van hun voorouders

Agora

Een plein waarop de inwoners van een Griekse polis elkaar ontmoetten om over het bestuur van een polis te praten en waar handel werd gedreven

Aristocratie

Een regeringsvorm waarbij een kleine groep mensen de macht heeft

Autocratie

Een regering door één persoon

Corinthische bouwstijl

Griekse stijl van tempelbouw. de tempels hebben slanke zuilen. de zuilen staan op een voetstuk. Ze hebben aan de bovenkant veel versieringen in de vorm van bladeren

Democratie

Alle belangrijke beslissingen worden direct of indirect genomen door alle burgers. Zie ook directe en indirecte

Directe democratie

Alle belangerijke beslissingen worden genomen door alle burgers of de volksvergadering, zoals in het oude Athene

Dorische bouwstijl

Griekse stijl van tempelbouw. de tempels zien er stoer uit. de zuilen hebben geen voetstuk, geen versieringen aan de bovenkant en zijn bovenaan iets dunner

Epos

Een lang verhaal in de vorm van een gedicht over mensen die heldendaden hebben verricht

Indirecte democratie

Alle beslissingen worden genomen door gekozen vertegenwoordigers van de burgers. Dit gebeurt bijvoorbeeld in ons land

Ionische bouwstijl

Griekse stijl van tempelbouw. En Ionische tempel heeft slanke zuilen. de zuilen staan op een voetstuk. Ze hebben aan de bovenkant versieringen in de vorm van krullen

Kolonie

Een nederzetting op overzees grondgebied

Kolonisatie

Stichten van nederzettingen op overzees grondgebied

Mening

Een opvatting over mensen of zaken, die meestal niet of moeilijk is te bewijzen

Olympische Spelen

Sportwedstrijden die om de 4 jaar ter ere van de Griekse god Zeus werden gehouden in de plaats Olympia

Orakel

Plaats waar volgens de oude Grieken een god(in) antwoord gaf op vragen. Het woord orakel wordt ook gebruikt voor het antwoord zelf. alle Grieken vonden het orakel van Delphi het belangrijkst

Polis

Stad(staatje) in het oude Griekenland (meervoud poleis). Er waren ongeveer 700 poleis

Regering

De bestuurders van een staat

Regeringsvorm

Manier waarop een staat wordt bestuurd

Schervengericht

De burgers van Athene die iemand er van verdachten naar alleenheerschappij te streven, konden die persoon uit de stad verbannen door zijn naam op een scherf te krassen

Slaaf

Mens die het eigendom is van iemand anders

Stad

Een grote nederzetting waar de meeste inwoners leven van iets anders dan akkerbouw en veeteelt

Stadion

In een Grieks stadion werden hardloopwedstrijden en wagenrennen gehouden. Het stadion was niet rond, maar had de vorm van een ellips ('platgedrukte' cirkel). de zitplaatsen waren tegen heuvels aangebouwd

Stadstaat

Grieks staatje bestaande uit een stad en het omringende platteland. Er waren in Griekenland ongeveer 700 stadstaten(poleis)

Tempel

Woning van een god(in) met ernaast een gewijd terrein met een altaar, waar de Griek bijeenkwamen bij godsdienstige plechtigheden

Volksvergadering

In het Oude Griekenland: een vergadering van alle, niet-buitenlandse mannen in een Griekse polis; de volksvergadering nam alle belangrijke beslissingen. In het Romeinse rijk: de volksvergadering mocht wel stemmen en vragen stellen, maar niet discussiëren of voorstelen veranderen

Vooroordeel

Mening die aantoonbaar niet klopt met de werkelijkheid

Waarden

Wat iedereen goed of slecht, belangrijk en onbelangrijk vindt