We hebben 167 gasten online

Woordenlijst SV Deel 1 H 5

Gepost in Onderbouw 4e druk

 Woordenlijst SV H5

spijkerschrift

Agrarische samenleving

Een samenleving, waar de meeste mensen werken in de landbouw; deze is het belangrijkste middel van bestaan

Amfitheater

Ovaal theater in de open lucht waar gevechten van gladiatoren en dieren werden gehouden

Apostelen

De belangrijkste volgelingen van Jezus Christus, die als eerste zijn ideeën onder de mensen verbreidden

Aquaduct

Lange brug waarover water werd geleid (bijvoorbeeld voor de watervoorziening van een Romeinse stad)

Bataven

Germaans volk dat zich omstreeks 50 voor Chr. in de Betuwe vestigde als bondgenoten van de Romeinen. In 69 na Chr. kwamen de Bataven, samen met de Cananefaten, in opstand tegen de Romeinen

Beeld

Het woord beeld heeft meer betekenissen. Het kan een door een kunstenaar gemaakt voorwerp zijn. Maar het kan ook een verhaal zijn over iets of iemand uit het verleden

Beeldvorming

Het ontstaan van bepaalde beelden of voorstellingen over iets of iemand uit het verleden

Bijbel

Boek waarin de godsdienstige opvattingen van de Christenen zijn vastgelegd. de Bijbel bestaat uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament samen

Bisschop

Hoofd van een bisdom(kerkprovincie)

Cananefaten

Germaans volk dat woonde aan de monding van de Rijn. De Cananefaten waren bondgenoten van de Romeinen. In 69 na Chr. kwamen de Cananefaten, samen met de Bataven, in opstand tegen de Romeinen

Capitool

Naam van een heuvel in Rome, bij het Forum Romanum

Christendom

Godsdienst van de volgelingen van Jezus Christus

Christenen

De volgelingen van Jezus Christus

Colloseum

Het grootste amfitheater in Rome. in het Colloseum werden gladiatorengevechten gehouden

Consul

Belangrijkste ambtenaar in de Romeinse Republiek. er waren per jaar 2 consuls. De consuls waren de aanvoerders van het leger. ze mochten wetten voorstellen en hadden het recht van veto ten opzichte van elkaar

Evangeliën

Vier verhalen over het leven van Jezus Christus en over wat hij predikte. ze staan in het Nieuwe Testament

Forum

Belangrijkste plein in een Romeinse stad. Aan het forum stonden de belangrijkste gebouwen. Kooplieden kwamen er met hun waren en allerlei bijeenkomsten vonden er plaats

Gladiatoren

Slaven die opgeleid waren tot vechters, om met het vechten het publiek in de amfitheaters te vermaken

Grootgrondbezitter

Iemand die veel grond bezit

Hunnen

Een nomadenvolk, afkomstig uit Midden - Azië. De Hunnen drongen het Oost en West Romeinse Rijk binnen. Lange tijd waren de Hunnen de schrik van de Europeanen. Maar in 451 trokken de Hunnen zich terug

Imperium

Een rijk dat bestaat uit de oorspronkelijke staat en een verzameling onderworpen staten

Joden

Aanhangers van het Joodse geloof; Joden met een hoofdletter: Joden die behoren tot het Joodse volk

Jodendom

De godsdienstige opvattingen van de Joden

Ketter

Christen die over belangrijke geloofszaken anders dacht dan de christelijke leiders

Legioen

Het Romeinse leger werd ingedeeld in legioenen. Een legioen bestond uit ongeveer 6000 soldaten

Nieuwe Testament

Boek waarin de leer van Jezus Christus is vastgelegd. Het Nieuwe Testament en het Oude Testament vormen samen de bijbel van de Christenen

Nijverheid

Alle bedrijfjes van handswerklieden bij elkaar. De handswerklieden bewerkten grondstoffen zoals zijde, wol, leer enz.

Nobiles

Patriciërs en rijke Plebejers die samen een nieuwe bovenlaag in de Romeinse Republiek gingen vormen

Oude Testament

Boek met de godsdienstige opvattingen van de joden. Het Oude Testament vormt samen met het Nieuwe Testament de bijbel van de christenen

Palestina

Het land waar Jezus Christus heeft geleefd en waar jodendom en christendom zijn ontstaan

Patriciërs

Een groep rijke families in de stad Rome die in de eerste eeuwen van de Romeinse Republiek de baas waren

Pax Romana

Letterlijk 'Romeinse vrede'. De lange periode van vrede in het Romeinse Rijk tussen 30 voor Chr. en 192 na Chr.

Plebejers

Bevolkingsgroep die in de eerste eeuwen van de Romeinse Republiek op de tweede plaats kwam, na de patriciërs

Proletariërs

Grote bevolkingslaag van zeer arme plebejers en vroegere boeren in Rome

Provincie

Deel van het Romeinse Rijk buiten Italië, onder een Romeins bestuur met een Gouverneur aan het hoofd, en met Romeinse troepen

Pyrrhusoverwinning

Een overwinning waarbij de verliezen zo groot zijn dat ze tot de eigen ondergang leiden (genoemd naar koning Pyrrhus van Epirus)

Recht van Veto

Letterlijk: 'Ik verbied'. Het recht ( de uitvoering van) een voorstel of maatregel te verbieden

Republiek

Een regering zonder koning of keizer

Romaniseren

De Romeinse cultuur overnemen

Sage

Een verhaal uit de (vroegste) geschiedenis van een volk, waarvan lang niet alles echt waar is gebeurd

Senaat

In het Romeinse rijk: raadgevende vergadering van honderden personen die de hoogste ambten hadden bekleed. de Senaat had lange tijd de meeste macht en het grootste aanzien in Rome

Senator

Een lid van de Senaat

Thermen

Badhuizen in Romeinse steden

Tien Geboden

Regels uit het oude Testament, waaraan de joden en christenen zich moesten houden