We hebben 187 gasten online

Woordenlijst SV Deel 1 H 7

Gepost in Onderbouw 4e druk

Woordenlijst SV H7

spijkerschrift

Amulet

Een voorwerp waarmee men het kwaad probeert af te weren, vaak om de hals gedragen

Boeddhisme

Godsdienst uit India, afscheiding van het hindoeïsme, ontstaan in de 5e eeuw na Christus

Clan

Een aantal families met dezelfde voorvader vormde een clan.

Confucianisme

Chinese leer uit de 6e eeuw voor Christus van Koeng Foe-tsoe (Confucius) die de nadruk legde op het juiste persoonlijke gedrag

Dynastie

Serie heersers uit één familie

Kaäba

Belangrijkste heiligdom van de Islam. het is een gebouwtje in Mekka met in de muur de heilige zwarte steen

Kaste

Een groep mensen waarbinnen je geboren wordt en je gehele leven blijft

Nirwana

Volledige rust en vrede en de vernietiging van alle begeerte

Reïncarnatie

Het opnieuw geboren worden van de ziel in een ander lichaam