We hebben 401 gasten online

Woordenlijst SV Deel 2 H 5

Gepost in Onderbouw 4e druk

Woordenlijst SV2 H5

schama

Bloedige zondag

Vreedzame demonstratie in Sint Petersburg in 1905 die bloedig uit elkaar geschoten werd.

Bolsjewieken

De communisten die onder leiding van Lenin tijdens de Oktoberrevolutie met geweld de macht in Rusland in handen nam.

Collectivisatie

Boerenbedrijven van een dorp werden in de Sovjet Unie samengevoegd tot één groot bedrijf, een kolchoz.

Doema

Parlement in Rusland.

Februarirevolutie

Revolutie in Rusland waarbij het bewind van de tsaar omver werd gestoten

Geheime dienst

Een door een staat opgerichte instelling die in het geheim de bevolking van een staat in de gaten houdt.

Glasnost

'Openheid';beleid in de Sovjet Unie in de tijd van Gorbatsjov (1985 - 1991) met als doel kritiek te horen op de communistische partij of de regering.

Icoon

Afbeeldingen meestal van Christus, heiligen of engelen, geschilderd volgens vaste regels, meestal op hout.

Kolchozen

Grote landbouwbedrijven, ontstaan door de collectivisatie.

Koude Oorlog

Periode van vijandschap tussen Oost- en Westblok, waarin veel conflicten en oorlogen voorkwamen. Maar er was geen rechtstreekse oorlog tussen de VS en de SU.

Lijfeigenschap

Als boer eigendom zijn van een adellijke landeigenaar, die zijn lijfeigenen kan verkopen.

Markteconomie

Economie waarbij de bedrijven producten maken die klanten willen hebben.

Mensjewieken

De Russische communisten die langs parlementaire weg het communisme in Rusland wilden invoeren.

Oktoberrevolutie

Revolutie in november 1917 in Rusland waardoor de bolsjewieken (communisten) de macht in handen kregen.

Perestrojka

Hervorming van de economie in de SU onder Gorbatsjov (van planeconomie naar markteconomie).

Planeconomie

Economie waarin de regering bepaalt wat de landbouw en de industrie in vijf jaar moet produceren.

Rode Leger

Het leger van de bolsjewieken.

Russische Revolutie

Revolutie in oktober/november 1917 waarin de bolsjewieken (Communisten) de macht in handen kregen. De tsaar werd afgezet en met zijn gezin vermoord.

Sovchozen

Staatsboerderijen in de SU.

Sovjet

Raad van arbeiders en soldaten

Sovjet Unie (SU)

Naam die de Russische communisten in 1922 aan Rusland gaven.

Stalinisme

Bewind van Stalin dat zich kenmerkte door terreur.

Tsaar

Naam van de keizer van Rusland.

USSR (Unie van Socialistische Sovjet Republieken)

Zie Sovjet Unie.

Vijfjarenplannen

Plannen van de SU waarin precies stond aangegeven wat de landbouw en de industrie moesten produceren in de komende vijf jaar.

Winterpaleis

Vroeger het paleis van de tsaar nu een museum in Sint Petersburg.

Witten

Russen die zich verzetten tegen de bolsjewieken.