We hebben 533 gasten online

Woordenljst SV Deel 2 H 6

Gepost in Onderbouw 4e druk

Woordenlijst SV2 H6

schama

Betrouwbaarheid (van een bron)

De mate waarin aangenomen kan worden dat de gegevens in een bron met de werkelijkheid overeenstemmen.

Capitool

Gebouw waarin het Congres van de VS vergadert.

Congres

Volksvertegenwoordiging bestaande uit de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Samen vormen ze het parlement van de VS.

Contractarbeiders

Arbeiders uit Brits - Indië en Java die een contract tekenden om vijf jaar op een Surinaamse plantage te werken.

Crisis van 1929

Grote economische teruggang die begon in 1929 in de VS en zich daarna over grote delen van de wereld uitbreidde.

Depressie

Grote economische teruggang met veel werkeloosheid.

Frontier

Verschuivend grensgebied in de tijd waarin de VS zich steeds meer naar het Westen uitbreidde.

Getto

Bepaalde wijken in steden waar zwarten in vaak zer armoedige omstandigheden wonen.

Hooggerechtshof

De hoogste rechtbank in de VS.

Huis van Afgevaardigden

Deel van de volksvertegenwoordiging in de VS waarin iedere staat is vertegenwoordigd naar het aantal inwoners.

Ku Klux Klan

Een in 1865 opgerichte terreurorganisatie van blanken die wilden voorkomen dat zwarten gelijke rechten kregen.

National Association for the Advancement of Coloured People (NAACP)

Vereniging van Amerikanen die opkomt voor de belangen van de zwarte bevolking in de VS.

New Deal

Hervormingsprogramma waarmee de regering van F.D. Roosevelt veel deed voor werkelozen en anderen die in armoede leefden in de VS in de jaren '30 van de 20e eeuw.

Pioniers

Blanke boeren in de VS die met hun gezin naar het westen trokken om een nieuw bestaan op te bouwen.

Representativiteit (van een bron)

De mate waarin de inhoud van een bron voor veel mensen geldt.

Republikeinen

Een grote politieke partij in de VS die in 1854 is opgericht.

Reservaat

Gebied waarin Indianen van de blanken moesten leven.

Segregatie

Scheiding van de zwarte bevolking van de blanke door middel van wetten.

Senaat

Onderdeel van de parlementen van de VS en Nederland (Eerste Kamer).

Talibaan bewind

Bestuur van orthodoxe moslims in Afghanistan.

Territorium

Gebied ten westen van de Appalachen en de Missisippi onder bestuur van de Unie.

Unie

De staten van de VS vormen samen een verbond (Unie), ook federale regering genoemd.

Vrijheidsbeeld

Door Frankrijk aan de VS aangeboden en in 1886 onthuld standbeeld van een vrouw van 50 m hoog. Het staat in de haven van New York. De vrouw is het symbool van de vrijheid. Ze heeft een fakkel in de hand die het symbool van de Verlichting is. In haar hand heeft ze de Onafhankelijkheidsverklaring van de VS.

Wallstreet

De plaats waar in de VS de meeste aandelen worden verhandeld, een gebouw in een straat, Wall Street in New York.

Watergate

Corruptieschandaal als gevolg waarvan president Nixon (VS) moest aftreden.

Witte Huis

De woning van de president van de VS (Washington).