We hebben 227 gasten online

Woordenlijst SV Deel 3 H 5

Gepost in Onderbouw 4e druk

Woordenlijst SV3 H5

democratie

Anglicaanse Kerk

De Kerk van Engeland, met de koning(in) aan het hoofd.

Arabieren

Verzamelnaam van alle volken in het Midden-Oosten en Noord-Afrika die Arabisch spreken.

Armeniërs

Volk in het Midden-Oosten dat naar een nationale staat streeft.

Aya Sophia(Heilige wijsheid)

De grootste christelijke kerk in Constantinopel gebouwd in de 6e eeuw, later omgebouwd tot een moskee.

Barbarijse kapers

Zeerovers in de 17e en 18e eeuw, afkomstig uit Marokko en Algerije.

Berbers

Oorspronkelijke bewoners van Marokko.

Bewering

Opvatting of uitspraak zonder bewijsmateriaal.

Bewijs

Iets dat de juistheid van een bewering aantoont.

Boeddha

Letterlijk:'De verlichte'. bijnaam van Siddharta Gautama, stichter van het boeddhisme.

Boeddhisme

Godsdienst uit India, afscheiding van het hindoeïsme, ontstaan in de 5e eeuw na Chr.

Boeren

Europese kolonisten, vooral Nederlanders, die zich in de tijd van de VOC in Zuid_Afrika vestigden, en hun nakomelingen.

Boerenoorlogen

Verzet van de Boeren tegen de Engelsen, die Oranje Vrijstaat en Transvaal wilden inlijven bij de Kaapkolonie en Natal.

Boksers

Opstandelingen in het keizerlijke China rond 1900. Zij richtten zich ook tegen de westerse inmenging in China. Zij werden verslagen door een internationaal leger.

Bokseropstand

Opstand in China (1900) tegen de aanwezigheid van westerlingen en tegen de keizer.

Brits-Indië

Brits koloniaal rijk op het grondgebied van het huidige India, Pakistan en Bangla-Desh.

Confucianisme

Chinese leer uit de 6e eeuw voor Chr. van Koeng Foetsoe (Confucius) die de nadruk legde op het juiste persoonlijke gedrag.

Congress Party (India)

Politieke partij in India, opgericht in 1885 als Indian National Congress, die eerst alleen hervormingen in Brits-Indië tot stand wilde brengen maar later naar zelfbestuur van India streefde.

Consumptiemaatschappij

Een samenleving waarin de mensen een overvloed aan producten kunnen kopen.

Contractarbeiders

Arbeiders uit Azië die min of meer vrijwillig een contract tekenden om in Afrika of Amerika te gaan werken.

Creolen(Latijns-Amerika)

In Amerika geboren blanken.

Creolen(Suriname)

Afstammelingen van Afrikaanse slaven.

Culturele revolutie

Poging om een Chinese vorm van communisme op te bouwen(1966) onder leiding van Mao Zedong. De culturele revolutie liep uit op een chaos waaraan het leger een einde maakte(1976).

Deshima

Kunstmatig eiland in de haven van Nagasaki vanwaar de Hollanders als enige Europeanen handel mochten drijven met Japan.

Direct bestuur

Bestuursvorm waarbij de Europese machthebbers het bestuur in hun kolonie geheel zelf regelden.

'Exodus'

Schip waarmee Joden in 1947 Palestina probeerden te bereiken. Het schip werd door de Engelsen teruggestuurd naar Duitsland.

Factorij

Handelspost in de niet-westerse wereld, bestaande uit een haven, enkele pakhuizen en woningen voor Europese kooplieden.

Fundamentalisme

Radicale stroming binnen een godsdienst.

Fundamentalisten

Aanhangers van het fundamentalisme.

Grote Sprong Voorwaarts

Poging om een Chinese vorm van communisme op te bouwen(1958) onder leiding van Mao Zedong, waarbij de bevolking werd georganiseerd in zelfverzorgende communes. het werd een mislukking de productie daalde en er ontstond hongersnood.

Herendienst(in de koloniën)

Verplicht werken van de koloniale bevolking voor de koloniale machthebbers.

Hongkong

Stad die door de Chinezen aan de Engelsen afgestaan moest worden na het verliezen van de Opiumoorlog.

Imperialisme

Het streven van een staat om een groot rijk op te bouwen door gebieden van andere volken te veroveren.

Imperialisten

Aanhangers van het imperialisme.

Indianen

Oorspronkelijke bewoners van Amerika.

Indian National Congress(later Congress Party)

Partij opgericht door een kleine groep westers geschoolde Indiërs met als doel hervormingen in Brits-Indië tot stand te brengen.

Indirect bestuur

Bestuursvorm waarbij de Europese machthebbers het bestuur in hun kolonie regelden in samenwerking met plaatselijke heersers.

Islam, Islamitisch

Godsdienst uit het Midden-Oosten, gesticht door Mohammed. Letterlijk: 'Onderwerping aan de wil van God'.

Kaste

Binnen het hindoeïsme de bevolkingsgroep waarbinnen met geboren wordt.

Kikoejoe

Eén van de grootste volken in Kenia, dat in de koloniale tijd teruggave van de grond eiste en daarbij een guerrilla begon.

Koerden

Volk in het Midden-Oosten dat naar een nationale staat streeft.

Kolonie

Een westerse nederzetting in een niet westerse wereld.

Kolonisatie

Het door een westerse staat in bezit nemen van gebieden in de niet-westerse wereld om landgenoten daar een nieuw bestaan te laten opbouwen.

Koran

Heilige boek van de Islam

Kruisridder

Europeaan die in de Middeleeuwen meedeed aan een Kruistocht.

Labour

Socialistische partij in Engeland.

Medicijnman

Iemand die volgens de aanhangers van een traditionele godsdienst beschikt over geneeskundige gaven.

Mestiezen

Nakomelingen van blanke vaders en indiaanse moeders in Latijs-Amerika.

Minaret

Toren bij een moskee van waaraf de moslims opgeroepen werden tot het gebed.

Missie, Missionarissen

Bekering tot het christendom door katholieke geestelijken.

Moren

Arabieren die tegen het einde van de 7e eeuw bijna geheel Spanje veroverden.

Mulatten

Nakomelingen van Europese vaders en Afrikaanse moeders(Latijns-Amerika).

Omstandigheden

Zaken die geen oorzaak van een ontwikkeling zijn, maar die wel op de achtergrond van invloed zijn.

Opiumoorlog

Oorlog(1840-1842) tussen Engeland en China naar aanleiding van de verboden invoer van opium in China door de Engelsen.

Osmaanse Rijk

Groot Turks rijk, gesticht door sultan Osman I.

Plantage

Groot landbouwbedrijf waarop suiker, tabak of koffie werd verbouwd.

PLO(Palestijnse Bevrijdingsorganisatie

Palestijnse Organisatie opgericht door Yasser Arafat, die tot doel heeft de staat Israël te vernietigen.

Rode Boekje

Boekje met de ideeën van Mao Zedong tijdens de Culturele Revolutie (China).

Sepoy-opstand

Grote opstand van Sepoys (Brits-Indiërs) tegen de Britse overheersers.

Slaven

Mensen die in het bezit zijn van andere mensen.

Slavenhandel

Met dit begrip wordt meestal de handel van Afrikaanse slaven naar Amerika van e 17e tot in de 19e eeuw bedoeld. In die tijd, ook eerder en later, bestond slavernij ook elders.

Slavernij

Toestand waarin mensen het ebzit zijn van andere mensen.

Stereotype

Beeld van een bepaalde bevolkingsgroep dat met de werkelijkheid weinig of niets te maken heeft.

Sultan

Leider van het Turkse Rijk tot de stichting van het moderne Turkije.

Twin Towers

Twee wolkenkrabbers in New York die als gevolg van aanslagen 11 september 2001 werden vernield.

Verdrag van Sèvres

Verdrag waarin de Geallieerden in 1920 besloten het Turkse rijk in verschillende staten te verdelen.

Verdragshavens

Havens in China die dat land na de Opiumoorlog moest openstellen voor westerse landen. westerlingen hadden daar hun eigen bestuur en hun eigen rechtspraak.

Zending, Zendelingen

Het werk van protestanten in niet christelijke gebieden om daar mensen tot het protestantisme te bekeren.

Zionisten

Aanhangers van het zionisme.

Zoeloes

Afrikaans volk

Zoutmars

Protestmars in 1931 van Ghandi met zijn aanhangers tegen het verbod van de Engelsen om zout te winnen.