We hebben 87 gasten online

SV Deel 1 Havo-Vwo Hoofdstuk 1 5e dr Walburg pers educatief

Gepost in Onderbouw 5e druk Walburg pers educatief

Inleiding samenvatting Sprekend Verleden

tijdvak 1

'Het verleden is voorbij. En met wat voorbij is, heb je niets meer te maken' Misschien heb je dat wel eens gedacht of horen zeggen. Wie dat denkt of zegt heeft weinig nagedacht en te weinig om zich heen gekeken. Want het verleden is overal om je heen.Geschiedenis zit ook in de hoofden van mensen. Je draagt je eigen geschiedenis met je mee.Geschiedens is meer dan alleen dingen uit je hoofd leren. Het gaat bij geschiedenis niet alleen om weten, maar ook om te weten komen. Daarom leren we je ook zelf op zoek te gaan, zelf een mening te vormen over gebeurtenissen in het verleden te vormen. Want er bestaat geen pakket historische kennis waarmee je het je hele leven kunt doen.Er komt elke dag, elk jaar geschiedenis bij. Je zult merken dat mensen verschillend denken over 'wat geschied is'. Vandaar dat je geleerd wordt om te 'wikken en te wegen' hoe je de geschiedenis dient te beoordelen.De Openingsbladzijden

Ieder hoofdstuk begint met twee openingsbladzijden.

Het Historisch Overzicht Hierin wordt verteld over dat gedeelte van het verleden dat ons nog steeds veel te zeggen heeft. Elk hoofdstuk begint er mee.Rubrieken Je zult merken dat er gewerkt wordt met een onderverdeling in rubrieken. Elke rubriek heeft zijn eigen kleur. De Afsluiting: KWW

Elk hoofdstuk wordt afgesloten met:Kennen-Kunnen en Willen

Inhoudsopgave en register Inhoudsopgave: Dat spreekt voor zichzelf. Hier kun je dus duidelijkheid krijgen over de inhoud van het boek, dat wat in de hoofdstukken en paragraven aan de orde komt.Register: In het register vind je personen en trefwoorden die in het leerboek voorkomen. Op de webside vind je diezelfde personen in de Personengalerij, met een levensbeschrijving, en trefwoorden, met een toelichting, in het Historisch woordenboek

Samenvatting Hoofdstuk 1 Sprekend Verleden

toetanchamon

Geschiedenis wat heb je eraan?

1.1 Wat is Geschiedenis?

Geschiedenis bestaat uit verschillende verhalen uit het verleden. Het is heel moeilijk om er achter te komen wat er precies gebeurd is. Mensen verschillen daar dan ook van mening over. En als je er achter kunt komen wat precies gebeurd is blijkt dat niet iedereen dezelfde dingen belangrijk vindt. Er worden daar dus ook keuzes in gemaakt. Geschiedenis bestaat dus uit verschillende verhalen over het verleden.Geschiedenis is ook een manier van denken en onderzoekenMen maakt bij dat denken en onderzoeken gebruik van bronnen. Geschiedenis betekent dan ook historie. Het is een Grieks woord dat onderzoek betekent.Vandaar dat we bron omschrijven als: Alles waardoor je iets over het verleden te weten kunt komen.Je mag bronnen niet zo maar geloven. Bij het onderzoek van bronnen gaat het om bijvoorbeeld om de vraag of iets een feit is ( iets dat echt gebeurd is en bewezen kan worden). Is er bewijs voor een bewering of niet? Is de bron betrouwbaar?

1.2 Wat heb je aan geschiedenis?

Standplaatsgebondenheid leidt tot verschillende visies

Met standplaatsgebondenheid wordt bedoeld dat een mens altijd vanuit zijn eigen achtergrond kijkt naar gebeurtenissen (daarbij spelen geloof, politieke overtuiging en andere zaken een rol) .Bij het beoordelen van een bron moet je je dus altijd bewust zijn van je eigen standplaatsgebondenheid. Zonder geschiedenis valt niets te begrijpen. Ieders leven wordt sterk beïnvloed door wat vroeger is gebeurd. Zonder kennis van de geschiedenis kun je niet begrijpen wat er in de wereld gebeurt.Aan historisch denken en onderzoeken heb je iedere dag watDat is de reden dat in westerse landen geschiedenisonderwijs een belangrijk middel is om mensen bewust te laten zijn van hun verleden en geschiedenis een plaats heeft gevonden in het huidige onderwijs. Maar je zult merken dat ook na de school het ontwikkelen van je historische denken doorgaat. Denk maar aan b.v. de berichten in de kranten of het nieuws dat tot je komt via de t.v. Zouden al die berichten wel juist zijn? Het is die kritische geest die we je via het geschiedenisonderwijs bij willen brengen waardoor je in staat zult zijn zelf je eigen antwoord te kunnen geven op vragen waarmee je als vanzelf in onze wereld te maken krijgt.3. Soorten Bronnen en wat je eraan hebtGeschreven en ongeschreven bronnen Bronnen zijn alle dingen waardoor je iets over het verleden te weten kunt komen. Ze kunnen worden onderverdeeld in geschreven en ongeschreven bronnen. Voorbeelden van geschreven bronnen: een dagboek of een brief; voorbeelden van ongeschreven bronnen: een kasteel of een tempel.Primaire en secundaire bronnenWat heb je aan bronnen?Wat je aan een bron hebt hangt helemaal af van wat je precies wilt weten.In het boek maak je kennis met verschillende soorten bronnen.

Zie voor hoofdstuk 2 SV Deel 1 Havo-Vwo Hoofdstuk 2 5e dr