We hebben 62 gasten online

Woorden en begrippen SV Deel 1 Hfst 1 5e dr Walburg pers educatief

Gepost in Onderbouw 5e druk Walburg pers educatief

 

tijdvak 1

Archief Gebouw waar men de administratie van de overheid en belangrijke instellingen bewaart en waar ook belangrijke gegevens van personen te vinden zijn. Bij personen gaat het vooral om gegevens over geboorte, trouwen en sterven
Bron Alles waardoor je iets over het verleden te weten kunt komen
Cultuur Het denken en doen van een bepaalde bevolkingsgroep
Feit Iets dat echt gebeurd is en bewezen kan worden
Geschiedenis Alles wat mensen uit een bepaalde tijd de moeite waard vinden om te vertellen over mensen uit een vroegere tijd. Geschiedenis is ook bronnen onderzoeken
Historie Zie Geschiedenis
Museum Gebouw waarin kunstwerken en voorwerpen uit het verleden worden bewaard
Primaire bron Letterlijk: Op de eerste plaats komende bron. Een bron van een ooggetuige die direct inlichtingen geeft over wat je wilt bestuderen
Secundaire bron Letterlijk: Op de tweede plaats komende bron. Een bron die via een tussenpersoon inlichtingen geeft over wat je wilt weten
Standplaatsgebondenheid De beïnvloeding van ieders kijk door de eigen achtergrond, zoals leeftijd, sekse, geloof en land waar men woont