We hebben 113 gasten online

Woorden en begrippen SV Deel 1 Hfst 2 5e dr Walburg pers educatief

Gepost in Onderbouw 5e druk Walburg pers educatief

 

tijdvak 1

Sprekend Verleden Deel 1 Hoofdstuk 2

Bijbel Boek waarin de godsdienstige opvattingen van de christenen zijn vastgelegd. De bijbel bestaat uit het 'Oude Testament' en het 'Nieuwe Testament'.
Cultuur-uitingen Onderdelen van een cultuur zoals godsdienst, taal, onderwijs, wetenschap, kunst, rechtspraak en sport.
Economie De manier waarop mensen in hun levensonderhoud voorzien en hun inkomsten verdelen
Etnische groep Een groep mensen met lichamelijke kenmerken die anders zijn dan bij andere groepen mensen. deze kenmerken zijn erfelijk, bijvoorbeeld de huidskleur
Evolutieleer De opvatting (bedacht door Darwin) dat de dieren langzaam veranderd zijn en dat de mens via langzame verandering (evolutie) afstamt van een lager staande voorganger
Hunebedden De bekendste monumenten uit de Prehistorie van ons land
Mens van Nu (Homo Sapiens Sapiens) Cro-Magnon Mens. Leefden van 100.000 voor Christus tot op de dag van vandaag.
Oude Mens ( Homo Sapiens) Leefde tussen 300.000 voor Christus tot 40.000 voor Christus.
Politiek De manier waarop mensen de macht onder elkaar verdelen
Sociale omstandigheden De manier waarop mensen zich gedragen en met elkaar omgaan
Trechterbeker Beker in gebruik bij de hunebedbouwers
Veenlijken Goed bewaarde lijken, die in veengebieden in Denemarken, Noord-Duitsland,, Engeland en Nederland gevonden zijn. het zijn bronnen uit de Prehistorie.
Voorloper van de mens (Australopiticus) Leefde van 3,7 miljoen jaar voor Christus tot 2 miljoen jaar voor Christus.
Voormens ( Homo Habilis) Leefde van 2,5 miljoen jaar voor Christus tot 1,5 miljoen jaar voor Christus
Vroege Mens (Homo Erectus) Leefde van1,8 miljoen jaar voor Christus tot 300.000 voor Christus.
Vuistbijlen Bijlen zonder steel die in de vuist gehouden werden.