We hebben 980 gasten online

Woorden en begrippen SV Deel 1 Hfst 7 5e dr Walburg pers educatief

Gepost in Onderbouw 5e druk Walburg pers educatief

 
belize maya
Oude culturen in Amerika, Afrika en Azië
 
Amulet Een voorwerp waarmee men het kwaad probeert af te weren, vaak om de hals gedragen
Boeddhisme Godsdienst uit India, afscheiding van het hindoeïsme, ontstaan in de 5e eeuw na Christus
Clan Een aantal families met dezelfde voorvader vormde een clan.
Confucianisme Chinese leer uit de 6e eeuw voor Christus van Koeng Foe-tsoe (Confucius) die de nadruk legde op het juiste persoonlijke gedrag
Dynastie Serie heersers uit één familie
Hindoeïsme Godsdienst uit India waarbij men door een zuiver leven via reïncarnatie in een hogere kaste kan komen.
Induscultuur Cultuur die zich ontwikkelde rond de rivier de Indus in India.
Kaäba Belangrijkste heiligdom van de Islam. het is een gebouwtje in Mekka met in de muur de heilige zwarte steen
Kaste Een groep mensen waarbinnen je geboren wordt en je gehele leven blijft.
Medicijnman Specialisten in het Oude Afrika die door magie probeerden ongelukken te voorkomen en zieken te genezen.
Nirwana Volledige rust en vrede en de vernietiging van alle begeerte
Reïncarnatie Het opnieuw geboren worden van de ziel in een ander lichaam