We hebben 176 gasten online

Woorden en begrippen SV deel 2 Hfst 6 5e dr. Walburg pers educateif

Gepost in Onderbouw 5e druk Walburg pers educatief

Bloedige zondag

Vreedzame demonstratie in Sint Petersburg in 1905 die bloedig uit elkaar geschoten werd.

Bolsjewieken

De communisten die onder leiding van Lenin tijdens de Oktoberrevolutie met geweld de macht in Rusland in handen nam.

Collectivisatie

Boerenbedrijven van een dorp werden in de Sovjet Unie samengevoegd tot één groot bedrijf, een kolchoz.

Destalinisatie

Chroestjsjov beschuldigde Stalin na diens dood van ernstige fouten. Hij pleitte ervoor een eind ete maken aan die fouten.

Februarirevolutie

Revolutie in Rusland waarbij het bewind van de tsaar omver werd gestoten

Glasnost

'Openheid';beleid in de Sovjet Unie in de tijd van Gorbatsjov (1985 - 1991) met als doel kritiek te horen op de communistische partij of de regering.

GOS

Samenwerkingsverband van acht onafhankelijke vroegere sovjet republieken die in 1991 op initiatief van Jeltsin gingen samenwerken in het Gemenebest van Onafhankelijke Staten.

Kadetten

Constitutionele Democraten.

Kremlin

Oude vesting en later centrum van de regering in Moskou.

Markteconomie

Economie waarbij de bedrijven producten maken die klanten willen hebben.

Marxisme -leninisme

Aanpassing van de leer van Marx door Lenin.

Mensjewieken

De Russische communisten die langs parlementaire weg het communisme in Rusland wilden invoeren.

NEP

Nieuwe Economische Politiek die door Lenin werd doorgevoerd.

Oktobermanifest

Tsaar Nicolaas II beloofde hierin de burgers meer vrijheid, een grondwet en een parlement in 1905. Door de invoering hiervan probeerde hij de steun van de kadetten te krijgen.

Oktoberrevolutie

Revolutie in november 1917 in Rusland waardoor de bolsjewieken (communisten) de macht in handen kregen.

Perestrojka

Hervorming van de economie in de SU onder Gorbatsjov (van planeconomie naar markteconomie).

Planeconomie

Economie waarin de regering bepaalt wat de landbouw en de industrie in vijf jaar moet produceren.

Plebejers

Term voor diegenen in het oude Rome die niets meer bezaten dan alleen hun kinderen.

Proletariërs

De niets bezittende klasse welke door Marx er op werd gewezen in opstand te komen tegen de klasse van de kapitalisten.

Russisch Orthodoxe Kerk

Hoewel behorende tot de Grieks- Orthodoxe Kerk, was de Russische Orthodoxe Kerk zelfstandig en was in Rusland Staatskerk.

Socialisten -Revolutionairen

Opgericht in 1901. Zij wilden een socialistische staat, na een revolutie onder hun leiding.

Sovjets

Raden van arbeiders en soldaten

Tsaar

Naam van de keizer van Rusland

Sovjet Unie (SU)

Naam die de Russische communisten in 1922 aan Rusland gaven.

Stalinisme

Bewind van Stalin dat zich kenmerkte door terreur.

Vladimirskaja

De beroemdste en oudste icoon van Rusland.

Vijfjarenplannen

Plannen van de SU waarin precies stond aangegeven wat de landbouw en de industrie moesten produceren in de komende vijf jaar.

Voorlopige regering

Zo werd door de bolsjewisten achteraf de regering van Kerenski genoemd die na de februari/maart revolutie in Rusland aan de macht was gekomen.

Winterpaleis

Vroeger het paleis van de tsaar nu een museum in Sint Petersburg.

Drs. J.W.Swaen

14-05-12 www.blikopdewereld.nl