We hebben 141 gasten online

Woorden en begrippen SV deel 3 Hfst 2 5e dr. Walburg pers educatief

Gepost in Onderbouw 5e druk Walburg pers educatief

Anschluss

De inlijving van Oostenrijk bij Duitsland in 1938

April/Mei - stakingen

Staking die in Nederland uitbrak nadat de bezetter besloot de in 1940 vrijgelaten krijgsgevangenen op te roepen om hen als arbeidskracht in Duitsland te werk te stellen.

Arbeitseinsatz

Het vrijwillig of verplicht werken van Nederlanders in Duitsland tijdens de Tweede wereldoorlog om de opengevallen arbeidsplaatsen in Duitsland op te vullen.

Blitzkrieg

Snelle gemechaniseerde oorlog.

Collaboratie

Samenwerken met de bezetter (van Nederlanders met Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog).

Deportatie

Wegvoeren naar de vernietigingskampen.

D-day (Decision day)

6 juni 1944, grote invasie van de westelijke geallieerden in Normandië om Europa te bevrijden.

Februaristaking

Staking op 25 februari 1941 in Amsterdam als protest tegen de anti-joodse maatregelen van de Duitse bezetter en de straatterreur tegen de Joden.

Geallieerden

De landen die streden in de Tweede Wereldoorlog tegen Nazi-Duitsland

Hiroshima

Japanse havenstad waarop op 6 augustus 1945 de eerste atoombom viel.

Hongerwinter

De winter van 1944-1945 waarbij in de grote steden in het Westen van Nederland ongeveer 15.000 mensen door voedselgebrek om het leven kwamen.

LO (Landelijke organisatie voor hulpaan onderduikers)

Grootste onderduikorganisatie in Nederland tijdens WO II.

'München 1938'

Verdrag tussen Engeland, frankrijk, Duitsland en Italië waarbij ten koste van Tsjecho-Slowakije overeenstemming werd bereikt over Sudetenland.

Nazificatie

De samenleving aanpassen aan de nationaal socialistische leer.

Nederlandse Unie

Politieke organisatie in Nederland die tijdens WO II met de Duitse bezetter wilde samenwerken zonder fascistisch te worden.

Neutraliteit

In conflicten geen partij kiezen.

Niet-aanvalsverdrag (Duitsland-Rusland)

Overeenkomst tussen de Sovjet-Unie en Duitsland (Aug 1939) waarin deze staten beloofden elkaar niet te zullen aanvallen en waarin in het geheim werd afgesproken dat Duitsland en de SU Polen onderling zouden verdelen.

NSB

Nederlandse Socialistische Beweging. De Nederlandse fascistische partij onder leiding van Mussert.

Oorlogstribunaal

Internationale gerechtshoven ontstaan na de Tweede Wereldoorlog in Neurenberg en Tokio waar de oorlogsmisdadigers werden bestraft.

Pearl Harbor

Marinebasis op Hawaï die in 1941 door Japan werd gebombardeerd. Door de aanval van Japan gingen de VS deelnemen aan de Tweede Wereldoorlog.

Propaganda

Eigen doeleinden zo goed mogelijk voorstellen.

Putten

Dorp op de Veluwe waar de Duitsers alle mannelijke ingezetenen als represailles ombrachten.

Radio Oranje

Radio uitzendingen vanuit Londen tijdens de Tweede Wereldoorlog, gericht op het bezette Nederland

Razzia

Onder dwang wegvoeren.

Rijkscommissaris

De hoogste gezagsdrager in Nederland tijdens de Duitse bezetting.

Spoorwegstaking

In 1944 door de regering in Londen uitgeroepen staking om de Duitse verbindingslijnen te bemoeilijken.

Stalingrad (slag om)

Stad in de Sovjet-Unie waar het Duitse leger aan het Oostfront de beslissende nederlaag leed.

Standrecht

Iemand ter plaatse fusilleren.

Sudetenduitsers

Inwoners van Sudetenland, een deel van Tsjecho-Slowakije, die de Duitse taal spraken.

V1

Een 'vliegende' bom, een onbemand straalvliegtuigje, als wapen door de Duitsets ingezet aan het eind van de Tweede Wereldoorlog.

V2

Een raket, als wapen door de Duitsers ingezet aan het eind van de Tweede Wereldoorlog.

Verdrag van Versailles

Gesloten door de overwinnaars in 1919, na de Eerste Wereldoorlog.

WA (Weerafdeling)

Militaire afdeling van de NSB.

Westerbork (kamp)

Doorgangskamp in de Tweede wereldoorlog vanwaar de Nederlandse Joden en zigeuners naar vernietigingskampen werden vervoerd.

Drs.J.W.Swaen

15-05-12 www.blikopdewereld.nl