We hebben 206 gasten online

Recensie 'Reagan' De biografie H.W.Brands

Gepost in Geschiedenis

Reagan een biografie H.W.Brands

In deze dik 800 pagina's grote biografie staat Reagan centraal, die bij het grote publiek vooral bekend stond als president van de V.S. maar daarvoor gouverneur was van Californië en daarvoor zijn brood verdiende als acteur in speelfilms. Zoals wel vaker voorkomt wordt een persoon pas na zijn dood op waarde geschat en dat geldt ook voor Ronald Reagan. Na het echec van de verloren Vietnamoorlog hadden de Verenigde Staten behoefte aan een president die hen weer trots maakt op het feit dat ze Amerikaan waren. En daarin zou Reagan slagen. Zijn kruistocht tegen het grote kwaad, de communistische Sovjet Rusland leidde uiteindelijk er toe dat hij, met medewerking van Gorbatsjov, er in zou slagen de Koude Oorlog te doen eindigen. Dat zou van eminent belang blijken te zijn voor de landen in Oost-Europa, leiden tot de eenwording van Duitsland en uiteindelijk het uiteenvallen van de Sovjet Unie zelf. Zijn standbeeld staat niet voor niets prominent in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. H.W.Brands vergelijkt

Reagan met F.D.Roosevelt en noemt beide de twee beste presidenten van de twintigste eeuw. Dat Nancy op de achtergrond een grote rol speelde is duidelijk. Maar natuurlijk was niet alles goud wat er blonk. Het ontstaan van het Iran contra schandaal en de toenemende staatsschuld waren enkele vlekjes op Reagan's staat van dienst. Bij mijn eerste bezoek aan de VS in 1986 was er een uitspraak van Reagan te lezen op het vliegveld van Orlando in Florida. Íf you can dream it, You can do it'. En juist daarin is Reagan helemaal geslaagd omdat hij de Amerikanen weer trots maakte op hun eigen land. Een prachtige biografie.

Titel: Reagan De biografie.

Auteur: H.W.Brands.

Uitgeverij: Spectrum ISBN 9789000349722 € 7,99