We hebben 397 gasten online

SV Tweede Fase Havo Hoofdstuk 13 Deel D

Gepost in Tweede Fase 4e druk

vietnammemorial juli 2008

Foto genomen tijdens mijn bezoek aan Washington op 8 juli 2008. Hier zijn in natuursteen alle namen van Amerikaanse slachtoffers van de Vietnam oorlog vermeld

De VS gaan Zuid-Vietnam steunen

De Fransen vertrekken uit Vietnam

hotsimin

Ho Chi Minh

Na de Tweede Wereldoorlog slaagden de Fransen er even min als de Nederlanders in hun koloniën in Azië: Vietnam, Laos en Cambodja, weer volledig onder controle te krijgen. Tijdens de Japanse bezetting van Vietnam was een bevrijdingsbeweging ontstaan, de Vietminh, onder leiding van de communist Ho Tsji Minh. Tot de aanhangers behoorden zowel nationalisten als communisten. Na de Japanse capitulatie riep Ho Tjsi Minh de republiek Vietnam uit. Daar wilden de Fransen niets van weten en stuurden een leger dat er in slaagde de steden Hanoi en Saigon weer in handen te krijgen. Onder leiding echter van de militair strateeg Giap slaagde de Vietminh erin de Fransen in 1954 in te sluiten in de vallei van Dien Bien Phoe en de Fransen te verslaan.

Als gevolg daarvan werd een overeenkomst gesloten:

  • De Vietminh moest zich terugtrekken ten noorden van de 17e breedetegraad, de Fransen ten zuiden daarvan;

  • Binnen één jaar moesten de Franse troepen Vietnam verlaten;

  • Binnen twee jaar zouden verkiezingen gehouden worden om Vietnam te herenigen onder een zelf gekozen regering.

Met hulp van de VS wordt de Zuid-Vietnamese staat in stand gehouden

Na de wapenstilstand werd Noord-Vietnam een communistische staat onder leiding van Ho Tsji Minh. Zuid-Vietnam werd autoritair geregeeerd door de katholieke Ngo Dinh Diem.

dominotheorie

De VS vonden die steun noodzakelijk op grond van de in 1954 gelanceerde dominotheorie: als Zuid-Vietnam communistisch werd, zou een reeks landen als dominostenen voor het communisme vallen: Laos, Cambodja, Thailand, Birma, Maleisië, Indonesië. Een grote rol speelde daarbij dat China in 1949 communistisch was geworden.

De Vietcong werd opgericht en begon een guerilla

In 1960 werd in Zuid-Vietnam het Nationale Bevrijdingsfront opgericht, onder leidng van de communisten. Diem noemde het bevrijdingsfront dan ook Vietcong (Vietnamese communisten). Dit bevrijdingsfront kreeg echter ook de steun van veel niet-communistische tegenstanders, zoals boeddistische monikken en nationalisten. De Vietcong werd bevoorraad door Noord-Vietnam en door de Sovjet-Unie. De Vietcong slaagde erin grote delen van het platteland onder controle te brengen.

De VS gaan deelnemen aan de burgeroorlog in Zuid-Vietnam

De regering Kennedy stuurt 'adviseurs'

President kennedy ging ervan uit dat de Vietcong een kleine minderheid vormde en zich alleen kon handhaven door de steun uit Noord-Vietnam en de afgedwongen medewerking van de Zuid-Vietnamese plattelandsbevolking. Hij zette chemische middelen in om bossen te ontbladeren (Agent Orange) maar de aanvoer van wapens en voorraden via de zogenaamde 'Ho Tsi Minh-route', voor de Vietcong, ging gewoon door. Tegen het einde van Kennedy's regering waren er 16.5000 Amerikaanse 'adviseurs' in Vietnam.

johnson en kennedy

Op 1 november 1963 vond er met toestemming van de VS een miliaire staatsgreep plaats, waarbij Diem werd gedood. Drie weken na deze staatsgreep werd Kennedy in Dallas vermoord. Zijn vice-president Lydon B. Johnson volgde hem op.

De regering- Johnson stuurt ook 'gewone' troepen naar Vietnam

De Zuid-Vietnamese regering verloor verder terrein aan de Vietcong. President Johnson moest daardoor kiezen tussen een nederlaag van het Zuid-Vietnamse bewind of er een 'eigen' Amerikaanse oorlog van te maken. Hij koos voor het laatste. Het Golf van Tonkin-incident in augustus 1964, hierbij beschoten Amerikaanse en Noord-Vietnamese oorlogsschepen elkaar, leidde ertoe dat het Congres hem de volmacht gaf troepen te sturen naar Vietnam. In maart 1965 kwamen de eerste aan. Hun aantal zou oplopen tot meer dan een half miljoen. Noord-Vietnam stuurde ook steeds meer soldaten naar het Zuiden.

De Amerikaanse luchtmacht ging over tot het bombarderen van Noord-Vietnam. Ter vergelijking: er werden meer bommen gebruikt dan tijden deTweede Wereldoorlog. Men kon echter niet voorkomen dat de Vietcong aan de winennde hand bleef.

us basis vietnam

 

Nixon 'vietnamiseerd' de oorlog en na een wapenstilstand verovert Noord-Vietnam Zuid-Vietnam

De Vietnamoorlog was de eerste oorlog die in grote delen van de wereld te volgen was op de tv. Dat had verstrekkende gevolgen, zowel in de VS als in de rest van de wereld. Er ontsond een grote verontwaardiging ten aanzien van de gruwelen die men dagelijks kon volgen. Rixard Nixon beloofde de Amerikanen, als ze hem zouden kiezen tot hun president, een andere aanpak van de oorlog.

Hij beloofde een 'vietnamisering' van de oorlog: een geleidelijke terugtrekking van de Amerikaanse troepen en een gelijktijdige versterking van het Zuid-Vietnamese leger. Zonder toestemming van het Congres besloot hij tot het uitvoeren van bombardementen in Laos en Cambodja in een poging de Ho Tsji Minh-route te treffen. In augustus 1972 verdween de laatste Amerikaanse infanterist uit Zuid-Vietnam maar de luchtmacht bleef wel actief. Hoewel er tussen de VS en Noord-Vietnam vredesbesprekingen in Parijs werden gehouden liet Nixon de steden Hanoi en Haipong tijdens de kerstdagen van 1972 bombarderen (de kerstbombardementen). In januari 1973 werd een wapenstilstand gesloten die het einde betekende van de Amerikaanse oorlogsactiviteiten van de VS.

De Noord-Vietnamezen zagen nu hun kans schoon en binnen twee jaar veroverden ze heel Zuid-Vietnam. Saigon werd voortaan HoTji Minh-stad genoemd.

Zie voor het vervolg van Hoofdstuk 13 E SV Tweede Fase Havo Hoofdstuk 13 Deel E